Valikko 1 / 2019

Sirpa Korkatti: Onnistuneen hallitustyön avaimet – kolme pikatärppiä

Hallituksen rooli urheiluseuran toiminnassa on keskeinen. Ammattimaistunut urheiluseuratoiminta edellyttää tason nostoa myös hallitustyöskentelyssä. Mistä sitten löytyvät ne avaimet, joilla hallituksen toiminnasta tulee onnistunutta, motivoivaa ja jopa haluttua?

Hallituksen työskentelyä ohjaavat tietysti sekä urheiluseuran omat säännöt että lainsäädäntö, kuten yhdistyslaki. Tavoitteet ohjaavat toimintaa ja hallitus linjaa tavoitteita. Olennaista on, että jokaisella hallituksen jäsenellä on aito halu edistää yhteisönsä tavoitteita, kykyä toimia yhteistyössä sekä halua ja kykyä etsiä ratkaisuja ja tehdä päätöksiä.
Tässä haluan kuitenkin nostaa lyhyesti esiin kolme näkökulmaa onnistuneeseen hallitustyöskentelyyn: vuorovaikutukseen, yhteisesti hyväksyttyihin ja noudatettaviin pelisääntöihin ja päätöksentekoon.

Ratkaisut löytyvät kysymällä, kuuntelemalla ja keskustelemalla

Vuorovaikutustaidot ovat merkittävä onnistuneen hallitustyöskentelyn mahdollistaja – ja niiden heikko osaaminen onnistumisen estäjä. Osaammeko kuunnella, kuulla ja keskustella? Miten annamme palautetta? Miten luomme erilaisille osallistujille erilaisia tapoja kommunikoida? Puheenjohtajalle esitän kysymyksen; Millainen tunnelma teillä on kokouksissa? Johtamalla vuorovaikutusta, johtamalla tunnelmaa mahdollistetaan avoin ja rikas keskustelu.

Hallituksen pelisäännöt

Hallitus on kuin joukkue pelikentällä, jossa jokaisella on oma osaamisensa, omat vahvuutensa ja omat roolinsa. Lisäksi joukkueella on omat yhteiset toimintatapansa, jotka luovat rutiinia, helpottavat kokousten kulkua ja päätöstentekoa. On tärkeää, että vuosittain hallituksen ensimmäisessä kokouksessa sovitaan hallituksen pelisäännöt, esimerkiksi:

  • Kokousaikataulut (esityslistat, valmistelut jne.)
  • Kokousmateriaaleihin perehdytään ennakkoon
  • Miten mahdolliset ristiriidat ratkaistaan
  • Miten asiat dokumentoidaan ja mitä työkaluja käytetään esimerkiksi dokumenttien jaossa

Päätöksenteko on hallituksen oikeus ja velvollisuus

Muistattehan tehdä päätöksiä ja kirjata ne pöytäkirjoihin! Harmillisesti aina silloin tällöin törmään tilanteisiin, jossa hallituksessa on asioista keskusteltu, mutta kun päätöksiä ei ole kirjattu, annetaan tilaa luuloille ja väärinkäsityksille.

Teksti: Sipi Korkatti

***
Lisää onnistuneen hallitustyöskentelyn avaimia ja konkreettisia keinoja onnistumiseen on tarjolla Korkatin puheenvuorossa ESLUn seuraseminaarissa Sokos Hotel Presidentissä 2.2.2019.

Korkatin lisäksi seuraseminaarin asiantuntijoina ovat Mikko Salonen, Kati Lehtonen ja Tero Tiitu. Salonen käsittelee puheenvuorossaan liikuntapoliittista selontekoa seuratoiminnan näkökulmasta. Lehtonen kertoo seuratoiminnan ammattimaistumisesta ja Tiitu puolestaan avaa kuulijoille tiimityöskentelyä.

Seminaarissa jaetaan myös Vuoden 2018 alueellinen Tähtiseurapalkinto.

Seminaarin hinta: ESLUn jäsenille 120 euroa / henkilö ja muille 145 euroa / henkilö.

Lue lisää seminaarista ja ilmoittaudu mukaan tästä.