Valikko 10 / 2019

Liikunnan edistämisen avustusmuotoja vuonna 2020

Koonti keskeisistä koko väestön liikunnan edistämisen avustusmuodoista opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikunnan toimialalla. Valtakunnalliset ja alueelliset liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeet hakevat avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Paikalliset, pääasiassa kuntien toteuttamat, liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeet hakevat avustusta aluehallintovirastoista.

Seuratoiminnan kehittämistuki

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Hakijataho: Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Hakupaikka ja -aika: Haku tullaan tekemään viime vuoden tapaan sähköisenä Suomisport-palvelussa. Tarkat hakuohjeet ja hakulinkki avataan opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla viikolla 45. Hakuaika on 12.11.-17.12.2019 klo 16.15 asti.

Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset

Aluehallintovirastolta voi hakea avustusta liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen vuodeksi 2020.

Avustuksen päätavoitteena on lisätä ihmisten liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta elämän eri vaiheissa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan paikallisia kehittämishankkeita, joissa edistetään eri ikä- ja väestöryhmiin kuuluvien ihmisten liikunnallista elämäntapaa ja lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti. Hanke voi olla tarkoitettu yksittäiselle kohderyhmälle tai toiminta voi olla esimerkiksi luontoliikuntaa tai perheliikuntaa, joka yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä ilmiöpohjaisesti.

Pääpainopisteet: Haun pääpainopisteinä vuonna 2020 ovat liikkuva varhaiskasvatus, liikkuva aikuinen sekä Ikiliikkuja, jossa pyrkimyksenä on ikäihmisten toiminta- ja liikuntakyvyn säilyminen ja paraneminen.

Hakijataho: Avustus on tarkoitettu kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.

Hakupaikka ja -aika: Hakuaika on 25.10.–29.11.2019 klo 16.15 saakka. 
Hakuohje ja tietoa kehittämisavustuksesta on opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.
Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi.

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset

Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan avustusten avulla toimeenpannaan Liikkuva Suomi -ohjelmaa valtakunnallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa sekä yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo. Haussa painotetaan useiden toimijoiden laaja-alaisia yhteishankkeita.

Hakijatahot: Avustusta voidaan myöntää rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille yleishyödylliseen valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan. Myös korkeakoulut voivat hakea OKM:n liikunnallisen elämäntavan valtakunnallista avustusta.

Hakupaikka ja -aika: Hakuaika on 25.10.–29.11.2019 klo 16.15 asti. Hakuohje ja tietoa avustuksesta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Liikkuva opiskelu -avustukset 2020-2021

Kehittämisavustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Pyrkimyksenä on, että jokainen opiskelija liikkuu vähintään tunnin päivässä. Avustuksella tuetaan Liikkuva opiskelu -ohjelman toimeenpanoa.

Avustusta voivat hakea lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Haku koskee sekä uusia että vuonna 2017 toisen asteen kokeiluun valittuja hankkeita.

Hakijatahot: Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille lukioihin ja toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaan toimintaan. Kehittämisavustusta voi hakea koulutuksen järjestäjälle kokonaisuudessaan tai sen joillekin oppilaitoksille, toimipisteille tai yksiköille.

Hakupaikka ja -aika: Aluehallintovirastoista alkuvuodesta 2020. Lisätietoja aluehallintoviraston sivuilta tästä

Lähteet: Aluehallintovirasto, OKM