Valikko 4 / 2019

Uupunut nuori urheilija luopuu urasta, ei koulusta

Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan urheilulukiolaisten kokema koulu- ja urheilu-uupumus vaikuttaa kilpauran lopettamiseen. Kyky palautua stressistä ja vastoinkäymisistä nopeasti voi kuitenkin suojata nuoria uupumiselta.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkimus osoittaa urheilulukiolaisten kokeman uupumuksen ennustavan tavoitteellisen kilpaurheilun lopettamista. Sen sijaan resilienssi, eli kyky palautua nopeasti stressistä ja vastoinkäymisistä suojaa lukiolaisia sekä uupumukselta että urheilun lopettamiselta. Kolmen vuoden seurannan jälkeen 491 urheilulukiolaisesta 13 % (51 henkilöä) jätti urheilu-uransa kesken. Koulunsa kesken jättäneitä oli vain prosentti.

– Tämä on merkittävä löydös, koska koulu- ja urheilu-uupumuksen konkreettisia seurauksia ei ole aikaisemmin tutkittu urheilulukiolaisten keskuudessa. Tuloksemme osoittavat, että uupuminen koulussa ja urheilussa johtaa nimenomaan kilpaurheilusta luopumiseen, ei niinkään koulun keskeyttämiseen. Voi olla, että uupumisen luodessa haasteen sekä koulu- että urheilu-uralle, koulu mielletään kuitenkin tulevaisuuden kannalta tärkeämmäksi. Urheilu-ura tulee siis tiensä päähän, tutkijatohtori Matilda Sorkkila pohtii.

Tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisten uupumusprofiilien kehitystä kolmen vuoden seurannassa. Tarkastelussa oli myös yhteys resilienssin ja koulun tai urheilu-uran jättämisen välillä. Tutkijat havaitsivat kolme erilaista profiilia. Lisääntyvän uupumuksen profiilissa (32 % osallistujista) uupumusoireet kasvoivat kahden ensimmäisen vuoden aikana, jääden korkealle kolmantena vuotena. Näillä opiskelijoilla resilienssi oli muita matalampi ja he jättivät muihin ryhmiin verraten todennäköisemmin urheilu-uransa kesken. Keskiverto profiilissa (60 %) uupumusoireet pysyivät keskitasolla ja Riskittömässä profiilissa (8 %) oireet säilyivät matalina lukion läpi. Riskittömillä urheilijanuorilla resilienssi oli muita korkeampi.

Urheilun ja koulun menestyksekkään jatkamisen kannalta ja uupumisen ennaltaehkäisyssä urheilulukiolaisia voitaisiin tukea resilienssiin liittyvien taitojen, kuten optimismin, tietoisuustaitojen ja minä-pystyvyyden harjoittamisessa.

Tutkimus on osa laajempaa dosentti Tatiana Ryban johtamaa Voitto pitkällä aikavälillä (Winning in the Long Run) -hanketta, jossa urheilulukiolaisten kaksoisuraan liittyviä riski- ja suojatekijöitä on seurattu lukion läpi. Tutkimus on hyväksytty julkaistavaksi arvostetussa Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports -tiedelehdessä.

Lähde: Sorkkila, M., Tolvanen, A., Aunola, K., & Ryba, T.V. (2019). The role of resilience in student-athletes’ sport and school burnout and dropout: A longitudinal person-oriented study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. In press. doi: 10.1111/sms.13422

Etelätuulen lähde: Uupunut nuori urheilija luopuu urasta, ei koulusta -juttu on julkaistu Jyväskylän yliopiston tutkimusuutisissa 1.4.2019.