Valikko 11 / 2020

Olympiakomitean 10 vinkkiä urheiluseuran tasa-arvotyöhön

Nykypäivän menestyvässä urheiluseurassa korostuu positiivinen ja avoin ilmapiiri, joka kunnioittaa moninaisuutta. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toiminta avaa ovet uusille harrastajille ja toimijoille, edistää yhteisöllisyyttä ja toiminnan tuloksellisuutta.

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutuksessa jokainen osallistuja toteutti käytännön tasa-arvoa edistävän toimenpiteen omassa urheiluseurassaan. Poimi parhaat vinkit käyttöösi.

Arjen tasa-arvovinkit

  1. Seuran viestinnässä tuodaan esille eri-ikäisiä, eritasoisia, urheilijoita, toimijoita ja harrastajia – sekä naisia ja miehiä.
  2. Tasa-arvomittarit seuratyöhön. Kerätään dataa ja tilastoja naisten ja miesten osallistumisesta sekä analysoidaan sitä tasa-arvon näkökulmasta. Näin voidaan konkreettisesti seurata tasa-arvon toteutumista sekä huomata, mikäli jokin asia ei toteudu käytännössä.
  3. Hallitukselle, seuran työntekijöille, valmentajille ja ohjaajille järjestetään koulutus yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen urheilun sisällöistä, merkityksestä ja arjen valinnoista. On tärkeää, että seuran johto sitoutuu ja näyttää esimerkkiä.
  4. Seuraan laaditaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, jota työstetään yhdessä jäsenistön kanssa.
  5. Nimien ja kategorioiden muuttaminen. Urheilutoiminnassa lisätään herkästi naisliite joukkueiden tai ryhmien eteen tai luokitellaan jokin toiminta ”vain tyttöjen ryhmäksi”. Samalla ikään kuin kerrotaan, kenelle toiminta sopii ja kenelle se ei sovi. Nimityksien, termien ja sanojen muutoksella toiminta avautuu mahdolliseksi kaikille.
  6. Toteutetaan somekäyttäytymistä koskeva kysely. Kyselyllä kartoitetaan, miten somen käyttöä valvotaan, esiintyykö seuran somekanavissa kiusaamista, keneen se kohdistuu, onko kiusaamiseen puututtu ja onko se loppunut. Epäkohdat tiedostamalla voidaan luoda kestävät pelisäännöt ja turvallinen toimintaympäristö.
  7. Kokeilupäivät ja -tapahtumat madaltavat kynnystä ja rohkaisevat uuden harrastuksen aloittamiseen. Seurassa järjestetään tapahtumia tasapuolisesti tytöille, pojille, naisille ja miehille.
  8. Rahanjako on näkyvää ja tasapuolista. Urheiluseuran palkitsemisissa otetaan huomioon kaikkien sukupuolten sekä eri ikäryhmien edustajat.
  9. Huomioidaan, että asiantuntijoiden joukossa, seuran koulutuksissa, edustuksissa ja valmennuksissa on monipuolisesti mukana kaikkia sukupuolia.
  10. Seuran sääntöjen, strategian ja hyvän hallinnon uudistaminen niin, että jatkossa urheiluseuran sukupuolijakauma on myös päätöksentekotasolla tasapuolinen.

Arjen tasa-arvovinkkien taustalla ovat Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutuksen osallistujien tasa-arvoteot.

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo ovat keskeisessä osassa. Lue lisää Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmasta.

Haluatko kuulla lisää? Ilmoittaudu mukaan Kohti tasa-arvoisempaa urheilua -webinaariin

Olympiakomitean Kohti tasa-arvoisempaa urheilua -webinaari järjestetään 29.1.2021 klo 9.00–11.30. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Olympiakomitean sivuilta.

Lähde: Olympiakomitea
Kuva: Pixabay