Valikko 11 / 2021
Yhdessä kavereinä -teksti ja HyTs-logo. Taustalla yhdeksän kuvaa, jossa eri-ikäiset pelaavat tennistä

ESLUn uusi jäsenseura Hyvinkään tennisseura (HyTS) haastaa urheiluseurat mukaan Yhdessä, kavereina -kampanjaan

Kampanjalla halutaan viestiä, ettei suomalaisessa urheilussa ole sijaa kiusaamiselle, syrjinnälle tai epäasialliselle käyttäytymiselle. Yhdessä, kavereina -kampanjan idea lähti liikkeelle seurassa tapahtuneesta kiusaamisesta, johon tartuttiin välittömästi.

Yhdessä, kavereina -kampanjassa on kyse siitä, että HyTS haluaa kitkeä epäasiallisen käyttäytymisen, kiusaamisen ja syrjinnän urheilusta ja nuorten elämästä. Aiheeseen haluttiin ottaa positiivinen lähestymistapa ja tuoda esille urheilun ja liikunnan tarjoamat mahdollisuudet yhdessä tekemiseen, sen oppimiseen ja arvostamiseen.

- Syksyllä 2020 huomasimme, että erästä pelaajaa kiusataan. Puutuimme asiaan heti ja saimme tilanteen korjattua. Asia jäi kuitenkin pyörimään mieleeni. Päätimme, että teemme koko seuraa koskevaan kampanjan, jossa keskitymme yhdessä tekemisen iloon. Kyseessä on asia, jonka tärkeyttä ei saa aliarvioida eikä asiasta koskaan puhuta liikaa. HyTS:n tavoitteena on olla turvallinen paikka harrastaa, jossa kaikilla on hyvä olla juuri sellaisena kuin on. Tämä on tärkeä asia meille kaikille, kertoo Hyvinkään Tennisseuran toiminnanjohtaja ja päävalmentaja Gabor Lovro.

HyTS on suorittanut Tennisliiton vastuullisuusmerkin ja on aktiivisesti mukana liiton vastuullisuustoiminnassa. Asian jalkauttamisessa pääpaino on ollut päivittäisessä tekemisessä. Seuran valmentajat johtavat seuraa omalla esimerkillisellä toiminnallaan kohti yhteisiä tavoitteita. Helposti lähestyttävä ja tasapuolinen valmentaja, joka on pelaajille lähes kuin kaveri, on paras keino yhdistää ryhmä ja mahdollistaa elinikäisten ystävyyssuhteiden synnyn.

- Kaikilla, etenkin nuorilla, pitäisi olla paikka, johon on turvallista mennä ja jossa voi olla oma itsensä. Monille tällaiseksi paikaksi valikoituu harrastuspaikka. Tästä syystä koimme, että meidän tehtävänämme on varmistaa, että kaikki seuran toimintaan mukaan tulevat voivat olla turvallisin mielin mukana, eikä tarvitse kokea epäasiallista käytöstä, sanoo Lovro.

#YhdessäKavereina – lähde mukaan

HyTS päätti haastaa muutkin seurat mukaan, jotta koko suomalainen urheiluyhteisö saadaan herätettyä siihen, että aktiivinen toiminta tämän asian ympärillä voi saada aikaan ison muutoksen urheilijoiden elämässä.

- Harrastuksissa syntyneet ystävyyssuhteet voivat kestää läpi elämän ja harrastukset ovat monille ainoa mahdollisuus toteuttaa itseään. Urheilun tuomat ilot, surut, haasteet ja onnistumiset voivat yhdistää joukkueita ja kavereita eliniäksi, kiteyttää Lovro.

- Hyvinkään Tennisseuran aktiivinen esimerkki on juuri sitä, mitä tarvitsemme liikunnassa ja urheilussa. Tällä rohkealla ja humaanilla avauksella on suunnattoman suuri merkitys, ja kampanja nostaa esille seuratoiminnan yhteisöllisyyden voiman. Jokaisella on oikeus tulla hyväksytyksi omana itsenään, tuntea yhteenkuuluvuutta sekä kokea onnistumisen ja ilon tunteita. Näytetään, että ollaan yhdessä, kavereina, niin kilpakentillä, pukukopeissa, hallituksen kokouksissa kuin seuran tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Meitä jokaista tarvitaan! toteaa ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Nina Kaipio.

Miten mukaan?

  • Julkaiskaa kuvia, joissa näkyy yhdessä tekemisen ilo ja tärkeys.
  • Haastakaa ja aktivoikaa jäsenistönne mukaan kampanjaan.
  • Tägätkää kuviin tunniste #YhdessäKavereina.

Et ole yksin -palvelu

Et ole yksin -sivulle on koottu kattavasti materiaaleja urheiluseurojen, lajiliittojen ja valmentajien käyttöön. Materiaalipankista löytyy myös muun muassa

Klikkaa Et ole yksin -palvelun verkkosivulle.

 

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija