Valikko 4 / 2021
Liitutaululle piirretty kysymysmerkki

Pakko on paras muusa, yhdistyksen rahoituksen uusi normaali

Monilla yhdistyksillä korona on aiheuttanut merkittäviä uusia rahoituksellisia haasteita. Julkista rahoitusta on leikattu ja toisaalta jäsen- ja harrastemaksut ovat vähentyneet toiminnan rajoittuessa. Edelleen perinteiset varainhankintakeinot, kuten tapahtumat ja myyjäiset ovat rajoittuneet erilaisten rajoitteiden takia.

Yhdistykset ovat joutuneet miettimään uusia varainhankintakeinoja. Usein ongelmana on, että harkittaessa uusia käytännön varainhankintatoimia, ei tarkkaan selvitetä niiden lain tai sääntöjen rajoituksia ja edellytyksiä taikka verotuksellisia vaikutuksia. 

Pinnalle on noussut toisaalta sinänsä jo käytössä olevia vanhoja vähemmän käytettyjä keinoja, kuten kannatusjäsenyydet ja tukimaksut. Toisaalta esimerkiksi nettikaupankäynti ja virtuaalipalvelut ovat lisääntyneet. Myös yhdistyksen oma toiminta on lisääntyneesti siirtynyt etämaailmaan. 

Valmisteltaessa varainhankintaa on siis arvioitava yhdistyksen omien sääntöjen rajoitteet, lainsäädännön rajoitteet ja edellytykset sekä toisaalta verotukselliset vaikutukset ja velvoitteet. Edelleen erityislainsäädäntö saattaa asettaa lisävelvoitteita, esim. luvanvaraisuuden muodossa. Valmisteluprosessissa on edellä mainitut seikat huomioitava. Tämä edellyttää sääntöjen ja lainsäädännön tarkkaa arviointia ja tietyissä tilanteissa saatetaan tarvita sääntömuutoksia, lupien hankkimista ja verovelvolliseksi siirtymistä. Kannatusjäsenyyden perustaminen tai pakollisten lisämaksujen periminen voivat olla tällaisia tilanteita, samoin liiketoiminnan harjoittaminen. Tukilahjoituksen vastaanottamisen ja rahankeräyksen välinen rajapinta saattaa tulla vastaan. Rahankeräys on luvanvaraista toimintaa. Edelleen arpajaisten järjestämiseen on olemassa oma lakinsa ja tietyt kriteerit täyttävät arpajaiset ovat luvanvaraisia.  

Nettikauppaan ja netissä tapahtuvaan palveluntarjontaan liittyy olennaisesti verotukselliset kysymykset. Nämä voivat helposti täyttää elinkeinotoiminnan kriteerit. Lisäksi on huomioitava, että tarjottaessa tavaroita tai palveluita ennalta määräämättömälle kohderyhmälle, näihin tulee sovellettavaksi kuluttajansuojalaki.  

Yhdistykset ovat myös ottaneet harkintaan palveluiden tarjoamisen toisille yhteisöille kuten yhdistyksille tai yrityksille. Tällaisia ovat muun muassa rahankeräyspalvelut ja muiden palveluiden tarjoaminen toisille yhteisöille. Myös näiden osalta elinkeinotoiminnallisuus ja siten verotettavuus kuten myös arvonlisäverovelvollisuus tulee arvioitavaksi.  

Seura-Akatemiassa 20.4.2021 käyn läpi edellä mainittujen varainhankintakeinojen eri näkökulmia ja lainsäädännön sekä sääntöjen asettamia rajoituksia, vaatimuksia ja edellytyksiä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Teksti: Teppo Laine, asianajaja ja osakas, Asianajotoimisto Legistum Oy
Kuvituskuva: Pixabay