Valikko 11 / 2022
Kädet päällekkäin

Ennakoiva johtaminen urheiluseuran vetovoimatekijänä

ESLUn joulukuun toiminnanjohtajien verkostotapaamisessa pysähdytään oman hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin johtamisen äärelle. Päivän aikana kuullaan kokemuksia Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen -hankkeesta projektipäällikkö Soili Lehtisen kertomana ja viihdytään yhdessä urheiluseurakollegoiden kanssa Tallinnassa. Tervetuloa mukaan!

Seuratyössä on mukana monenlaisia ihmisiä niin palkattuina kuin vapaaehtoisina. On tärkeää miettiä, miten seurassa huolehditaan kaikkien hyvinvoinnista. Miten kiireisessä arjessa varmistetaan kuuntelu ja kuulluksi tuleminen ja näin vahvistetaan keskustelulle avointa ilmapiiriä? Kuinka rakennetaan yhteisöllisyyttä ja motivoivaa ympäristöä? Miten varmistetaan kaikkien jaksaminen?

Työhyvinvointi on laaja kokonaisuus ja rakentuu yhteistyöllä ja ennakoivalla johtamisella. Työn mielekkyys ja merkityksellisyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi tulevat huomioiduksi hyvin johdetussa seurassa. Hyvinvointiin panostava organisaatio tunnistaa kehityskohteet ja puuttuu niihin ajoissa.

Lapin alueen urheiluseuratoimijoille suunnattu Euroopan unionin rakennerahaston rahoittama Lapin Koulutuskeskus Redun ja Santasport Lapin Urheiluopiston Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen -hanke käynnistettiin koronarajoitusten keskellä maaliskuussa 2020. Hankkeella on haettu ratkaisua Lapin alueella toimivien urheiluseurojen työntekijöiden ja vapaaehtoisten työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin seuratyön arjessa.

Hankkeen tavoitteena on ollut parantaa lappilaisissa urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia kehittämällä työn organisoimisen ja johtamisen toimintamalleja sekä lisäämällä seurojen johdon ja työntekijöiden työhyvinvointi- ja rekrytointiosaamista.

Tj-klubissa kuulemme myös hankkeessa toteutetusta seuratyön organisointisovelluksesta Seuraoppaasta, joka julkaistaan joulukuussa. Sovellus tarjoaa seuroille työkaluja seuran hyvinvoinnin edistämiseen ja toiminnan organisoimiseen.

Tule mukaan ESLUn Tj-klubin avoimeen toimintaan – ilmoittaudu pian mukaan joulukuun tilaisuuteen

Toiminnanjohtajien verkosto, Tj-klubi, kokoontuu kahdesta kolmeen kertaa vuodessa ja se on suunnattu seurojen toiminnanjohtajille, nuorisopäälliköille, seurasihteereille ja vastaavissa tehtävissä toimiville seuratoimijoille. Tapaamisissa käsitellään muun muassa urheiluseuran ammattimaistumiseen liittyviä haasteita sekä keskustellaan työntekijöiden tarpeesta ja urheiluseuran roolista työnantajana.

Seuraavaa Tj-klubin tilaisuus järjestetään Viking XPRS:llä ti 13.12.2022 klo 9.30–19.30. Tilaisuuden hinta on 80 euroa/osallistuja. Tilaisuuteen on vielä muutama paikka vapaana, joten ilmoittaudu mukaan 6.12.2022 mennessä ESLUn verkkosivuilta.

Sari Kuosmanen

Seuratoiminnan kehittäjä