Valikko 11 / 2022
Liitutaululla What's next -teksti

Teppo Laine: Yhdistyslain uudet tuulet ja Seuran hyvä hallinto

Vuoden ensimmäisessä Seura-Akatemia-koulutuksessa käydään läpi asianajaja Teppo Laineen johdolla yhdistyslain muutosten käytännön vaikutukset yhdistyksissä sekä uudet mahdollisuudet, mitä muutokset tuovat tullessaan.

Hallitus on jo muuttanut yhdistyslakia seuraavien pykälien osalta:

17 § Jäsenten päätösvalta
24 § Kokouskutsu
25 § Jäsenen ääni- ja osallistumisoikeus
27 § Päätöksentekojärjestys
29 § Vaalien toimittaminen
30 § Äänestys ja vaalijärjestys

Edelleen yhdistyslain toinenkin muutos on valmistelussa. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia koskien muun muassa jäseneksi ottamista, eroamista, jäsenten päätösvallan käyttämistä, hallituksen päätöksentekomenettelyä, kirjanpitovelvollisuutta (helpotuksia pienimuotoisen taloudellisen toiminnan kirjanpitoon) ja vahingonkorvausvastuuta. Näiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023, mutta lain muutosta ei ole vielä eduskunnassa hyväksytty.

Hyvä hallinto

Toisen teemana koulutuksessa on seuran hyvä hallinto, asiantuntijan ajankohtaiset teemat. Koulutuksessa käydään läpi neuvontajuristin näkövinkkelistä esiin nousseita tyypillisiä ongelmia hyvän hallinnon kannalta huomioiden viimeaikaiset oikeuskäytännön asettamat lisävaatimukset:

  1. Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimus käytännössä – ajankohtaiset tilanteet
  2. Lisätyön tarjoaminen vaihtelevan työajan ja osa-aikatyön tekijöille
  3. Työntarjoamismahdollisuuksien arviointi ja tarjoaminen määräaikaisen työsopimuksen päättyessä.
  4. Jäsenten yhdenvertainen kohtelu
  5. Hallinnon jatkuvuus, ennakoitavuus ja suhteellisuus yhdistyksen toiminnassa
  6. Puuttumattomuus helmasyntinä, läpi sormien katsominen ongelmana

Yhdistysoikeudessa ajankohtaisina teemoina ovat nousseet esiin niin työntekijöiden kuin jäsenten ja harrastajien tasapuolinen / yhdenvertainen kohtelu. Usein taustalla on hyvät tarkoitusperät, mutta käytänteet johtavat eriarvoistumiseen. Tällöin usein kyse on ”tahattomasta” huonosta hallinnosta, eli että käytänteiden todellisia vaikutuksia ei ymmärretä tai osata ennakoida.

Toisena esiin nousevana ongelmana, joka heijastuu myös edellä mainittuun tasapuolisuuteen ja yhdenvertaisuuteen, on seuran johtamisen ”tempoilevuus”. Taustalla usein on hallituksien tiheä vaihtuminen tai tiedon välittymisen vanhalta hallinnolta uudelle, jolloin seuran johtaminen voi olla tempoilevaa ja vaikeasti ennakoitavaa.

Hyvä hallinto on asiallista, oikeasuhteista, ennakoitavaa ja läpinäkyvää. Usein kuitenkin käy niin, että ensin ei puututa ”pikkuasioihin” eli alireagoidaan ja sitten, kun ”mitta tulee täyteen”, ylireagoidaan. Juuri tällöin hyvän hallinnon periaatteet usein unohtuvat. Näin käy, kun tunnekuohussa järjen valo hiipuu ja tunteen pako roihahtaa.

Ilmoittaudu mukaan

Seura-Akatemia järjestetään Sokos Hotel Presidentissä, Helsingissä torstaina 2.2.2023 klo 18.00–21.00. Tilaisuuden hinta on 60 euroa/osallistuja. Muistathan ESLUn jäsenetu: Kaksi osallistujaa yhden hinnalla. Ilmoittaudu mukaan ESLUn verkkosivuilla.

Paljon mielenkiintoisia aiheita eli tervetuloa mukaan.

Teksti: Teppo Laine, asianajaja, Legistum Oy