Valikko 11 / 2022
Yhdenvertaisuus-tunnustuksen voittaneet sekä Liikkuva-ohjelmapalkinnon voittaneet

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUlle Yhdenvertaisuus-tunnustuspalkinto

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on jakanut Liikunnan yhdenvertaisuuspalkinnot valtakunnallisille ja alueellisille liikuntaa edistäville järjestöille ansiokkaasta yhdenvertaisuussuunnitelmista ja niiden toimeenpanosta. ESLUn palkinnon vastaanottivat toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu sekä markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Minttu Koivumäki.

Vuonna 2022 Yhdenvertaisuuspalkinto jaetaan opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusta toimintaansa saaville valtakunnallisille ja alueellisille liikuntaa edistäville järjestöille ansiokkaista yhdenvertaisuussuunnitelmista ja niiden toimeenpanosta.

Palkitseminen tukee ja vahvistaa liikuntalain toimeenpanoa ja OKM:n toteuttamaa yleisavustuskriteerien uudistamistyötä. ESLU vastaanotti 22.11.2022 sille myönnetyn Yhdenvertaisuus-tunnustuspalkinnon.

Perusteluissa mainitaan, että ESLU on sitoutunut koko urheiluyhteisön reilun pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin, ja haluaa omalla esimerkillään kannustaa seuroja kehittämään toimintaansa vastuulliseksi ja yhdenvertaiseksi. Yhdenvertaisuus näkyy ESLUn järjestämissä koulutuksissa ja tapahtumissa.

– ESLUlla on ollut yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma vuodesta 2016 lähtien. Tavoitteista ja käytännöistä on keskusteltu yhdessä koko järjestön ja henkilöstön kesken ja ne tuodaan selkeästi esille. Kyseessä on jatkuva prosessi, joten arvioimme ja kehitämme toimintaamme suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta. Haluamme omalla toiminnallamme ja esimerkillämme kannustaa jäseniämme ja kaikkia liikunta- ja urheiluseuroja kehittämään toimintaansa eettisesti ja vastuullisesti. Eettisen ja vastuullisen toiminnan kautta varmistamme liikunta- ja urheiluseurojen elinvoimaisuuden nyt ja tulevaisuudessa, toteaa ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

ESLUn lisäksi Yhdenvertaisuuspalkinnot Suomen Koripalloliitolle ja Finlands Svenska Idrott ry:lle

Perusteluissa todetaan, että Suomen Koripalloliitto on aktiivinen ja näkyvä toimija vastuullisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäjänä lajiliittojen joukossa. Koripalloliitto urheilijoineen osallistuu aktiivisesti yhdenvertaisuuskeskusteluun ja -kampanjoihin, kuten Punainen kortti rasismille ja Älä Riko Urheilua -kampanjoihin.

Finlands Svenska Idrott ry:n palkintoperusteluissa todetaan, että FSI:llä on ollut vuosittain päivitetty ja hallituksen hyväksymä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuodesta 2016 lähtien. FSI haluaa toimintansa olevan oikeudenmukaista sekä vapaata syrjinnästä ja väärinkohtelusta.

Ministeri Petri Honkosen mukaan on ilahduttavaa, miten laaja-alaisesti ja monipuolisesti palkitut tahot edistävät yhdenvertaisuuden toteutumista liikuntakulttuurissa ja toimivat esimerkkinä muille.

- Liikkuva kansakunta ei ole aidosti liikkuva, jos se ei kykene tarjoamaan väestölleen yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikunnan iloon. Tarvitaan selkeitä tavoitteita, konkreettisia tekoja, systemaattista seurantaa ja uusia osallistamisen tapoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, ministeri Honkonen sanoo.

Yhdenvertaisuus-tunnustuspalkinnot, suuruudeltaan 2 000 euroa, saivat Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (ESLU) sekä Suomen Koripalloliitto ry, ja pääpalkinnon, 3 000 euroa, Finlands Svenska Idrott rf (FSI).

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kuvat: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Katarina Koch

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija