Valikko 11 / 2022

Urheilun suositukset energiansäästöön

Energiakriisi eli energian hinnan ja saatavuuden ongelmat haastavat koko yhteiskuntaa Suomessa ja koko Euroopassa. Kansallisen Astetta alemmas -energiansäästökampanjan avulla varmistetaan, että energiaa riittää kaikkeen tarpeelliseen.

Energiansäästö hillitsee seuroille ja harrastajille koituvia kustannuksia. Energian korkea hinta kasvattaa myös liikuntapaikkojen energialaskua, mikä voi heijastua tilojen käyttömaksuihin ja lopulta harrastamisen kustannuksiin. 

Energiaa tulee säästää, jotta sitä riittää myös liikuntapaikoille. Kunnat etsivät mahdollisuuksia energiansäästöön ja valmistautuvat siihen, että sähköstä voi olla ajoittain pulaa. Liikuntapaikkojen käyttäjinä voimme osaltamme vaikuttaa energiankulutukseen ja tehdä oman osamme, jotta liikuntapaikat pysyvät auki ja tarpeelliset valaistukset päällä. Liikuntapaikkojen sulkeminen olisi monella tapaa kestämätön ratkaisu.  

Energian kulutuksen vähentäminen on vastuullista ja edessä joka tapauksessa. Energiansäästötoimet kannattavat, oli kriisiä tai ei. Energiaa säästävät toimintatavat ja investoinnit ovat tarpeen joka tapauksessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Säästökohteita löytyy  

 • Kulkutavoista ja matkustamisesta 
 • Tilojen lämmityksestä, ilmanvaihdosta ja valaistuksesta 
 • Lämpimän veden käytöstä 
 • Sähkölaitteiden kuten pyykinpesukoneen ja kiukaan käytöstä 

Eri käyttäjäryhmille suunnatut energiansäästötavat 

Seurat  

 • Lasketaan tai pyydetään tilan ylläpitäjää laskemaan seuran harjoitustilan lämpötilaa. Lämpötilan lasku asteella on monessa tilassa pieni tai lähes huomaamaton muutos, mutta säästää paljon energiaa. Lämpötilan laskeminen ei ole tarkoituksenmukaista, jos se vaikuttaa tilan käyttöön heikentävästi (esim. käyttäjäryhmien liittyvät vaatimukset tai valmiiksi alhainen lämpötila). 
 • Aktivoidaan kimppakyytejä.
 • Kannustetaan kulkemaan liikkuen treeneihin.

Lajiliitot tai muut liikuntajärjestöt

 • Ohjeistetaan ja kannustetaan omaa lajiyhteisöä energiansäästössä lajikohtaisin neuvoin.  
 • Organisoidaan tapahtumiin yhteiskuljetukset tai kuljetaan täysillä autoilla.
 • Tuodaan talkoisiin uutta energiaa edistämällä jalkaenergian hyödyntämistä ja tartuttamalla talkookipinää myös sidosryhmiin.
 • Pidemmällä tähtäimellä edistetään olosuhdevaikuttamisessa energiatehokkaita ratkaisuja (esimerkiksi energiaa säästävät ratkaisut ja jäähdytettävien liikuntapaikkojen lauhdelämmön hyödyntäminen).

Lajiliittojen ja muiden liikuntaa edistävien järjestöjen kokoamia ohjeita ja suosituksia.

Liikuntapaikat  

Liikuntapaikat ovat seurojen tärkeä toimintaedellytys ja niiden sulkemista tai käytön rajoittamista tulee välttää viimeiseen saakka. Lue myös Valtion liikuntaneuvoston kannanotto.

Liikuntapaikkojen sulkeminen ei ole yhteiskunnallisesti kestävä ratkaisu energiapulaan, sillä siihen liittyy toisenlaisia haittoja. Liikkeen ja harrastamisen väheneminen heijastuu väestön fyysiseen terveyteen, mielenterveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin aiheuttaen pitkäkestoisia kustannuksia. Liikuntatiloihin kohdistuvilla koronarajoituksilla on ollut suuri inhimillinen ja taloudellinen hintalappu, kun lukuisat lapset ja nuoret jäivät pois liikuntaharrastuksista. 

 • Lasketaan liikunta- ja oheistilojen lämpötiloja tarkoituksenmukaisuus huomioiden.
 • Vaihdetaan led-valaistukseen ja vähennetään valaistusta silloin kun se on mahdollista.
 • Poistetaan saunat käytöstä tilapäisesti tai rajoitetaan niiden päällä olon aikoja ja lämpötiloja. Ohjeistetaan liikuntapaikan käyttäjiä valojen sammuttamiseen, lyhyisiin suihkuihin jne.
 • Kohdistetaan lämmitystä ja muuta energiankäyttöä kulutushuippujen ulkopuolelle.
 • Mittaamisen ja automatisoinnin (älykkään ohjauksen) käyttöönotto liikuntapaikoilla.

 Jokainen meistä 

 • Käytetään jalkavoimaa treenimatkoilla ja muilla arjen matkoilla, vähennetään autoilua.
 • Mietitään omat kulkemiset etukäteen. Kysytään ja tarjotaan kimppakyytejä. 
 • Lyhennetään suihkuaikaa ja säästetään lämmintä vettä.
 • Vähennetään kotisaunan lämmittämistä. Sen sijaan hyödynnetään uima- tai urheiluhallin saunaa.
 • Pestään treenivaatteita vain tarpeen mukaan, kerralla täysiä koneellisia.Tuodaan talkoisiin uutta energiaa kannustamalla jalkaenergian hyödyntämiseen ja tartuttamalla talkookipinää omaan lähipiiriin ja verkostoihin. 

Lataa Energiansäästö-kampanjan viestintämateriaalit käyttöösi.


Astetta alemmas on Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran yhteistyökampanja. Sen keskiössä ovat konkreettiset ja nopeavaikutteiset toimintaohjeet energiansäästöön suomalaisille kuluttajille, kotitalouksille ja taloyhtiöille. Lisäksi kampanja haastaa suomalaiset organisaatiot ja yhteisöt sitoutumaan oman näkyvän energiateon tekemiseen ja siitä viestimiseen. Lue lisää: www.astettaalemmas.fi