Valikko 10 / 2023
Kendoseurojen Keskusliiton kesäleiri - harjoitustukset

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU räätälöi Suomen Kendoseurojen Keskusliitolle toiveiden mukaisen koulutuskokonaisuuden

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto haluaa tarjota seuroilleen ajankohtaisia ja seurojen toivomia koulutuksia säännöllisin väliajoin. Yhteiskoulutukset tarjoavat lisää osaamista, ajatuksen vaihtoa yli lajirajojen sekä uusia oivalluksia. Yhteistyöllä ESLUn kanssa räätälöitiin toivotunlainen koulutus kuunnellen seuratoimijoiden toiveita ja mukaillen liiton koulutuspolkua.

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto Ry on Suomessa toimivien kendoseurojen kansallinen kattojärjestö. Liittoon kuuluu yli 30 jäsenseuraa, joissa on lähes 1 000 harrastajaa. Lajivalikoimaan kuuluvat niin kendo, iaido, jodo, naginata kuin sports chanbara.

Kendoseurojen keskusliitto tarjoaa seuroilleen hallintoon kuin ohjaamiseen ja valmentamiseen suunnattuja koulutuksia. Tämän syksyn koulutusseminaarissa haluttiin tarjota lisää osaamista ohjaajien ja valmentajien tarpeisiin. Liitto päätti räätälöidä seuroilleen sopivat koulutuksen Liikunnan aluejärjestöjen tarjoamasta 1-tason valmentajakoulutuskokonaisuudesta. Aluejärjestöjen valmentajakoulutuksia voidaan sisällyttää lajista riippuen liiton omaan tason 1 koulutuksiin.

– Kendoseurojen Keskusliitolla ei ole niin sanotusti lähiliittoa, jonka koulutukset sopisivat suoraan koulutuspolkuumme. Olemme tehneetkin eri tahojen kanssa yhteistyötä ja rakentaneet koulutuksia tarpeidemme mukaan. Tässä kohtaa ESLU valikoitui koulutuksemme järjestäjä tahoksi niin ammatillisuuden kuin sijainnin vuoksi. ESLUn osaaminen on vakuuttanut meidän vuosien varrella, kertoo Kendoseurojen Keskusliiton koulutusasioiden neuvonantaja Mikko Salonen.

ESLU on Saloselle tuttu myös oman seuransa kautta. Ki-Ken-Tai-Icchi on ollut pitkään ESLUn jäsenseurana, ja Salonen on päässyt seuraamaan ESLUn koulutustarjontaa pitkällä aikavälillä.

Räätälöityä koulutusta seuratoimijoiden toiveita kuunnellen

Suomen Kendoseurojen Keskusliittoon on tehnyt myös aiemmin ESLUn kanssa yhteistyöstä ja hyvien kokemusten perustella otettiin jälleen yhteyttä ESLUun. Liiton pyynnöstä ESLUn ammattilaiset räätälöivät kendoseuroille sopivan kokonaisuuden seuraavista aihekokonaisuuksista: Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu, Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoittelussa, Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu sekä Taitojen oppiminen.

– ESLU tarjoaa ammatillista, pätevää ja innostavaa koulutusta. Kun kouluttaja tulee kamppailulajien ulkopuolelta, saadaan laajempaa näkökulmaa myös oppimiseen ja osallistujat pääsevät pohtimaan kokonaisuutta laajemmasta perspektiivistä. ESLUn on kaiken kaikkiaan ollut hyvä kumppani, toteaa Salonen.

Salonen iloitsi, että koulutuspäiviin osallistui kendoseurojen edustajia ympäri Suomen. Seuroilla on osaavat ohjaajat ja valmentajat, mutta Salonen näkee hyvänä tapana, että kokeneet konkarit ja nuoremmat ohjauksen alkutaipaleella olevat kohtaavat toisiaan ja pääsevät yhdessä reflektoimaan oppimaansa.

ESLUn tilauskoulutukset

ESLUn tilauskoulutuksiin voi osallistua isompi joukko samasta seurasta tai lähiseuroista samalta alueelta. Tilauskoulutuksen sisällöt, laajuus ja toteutustapa räätälöidään koulutuksen tilaajan tarpeiden mukaan. Tilauskoulutuksen etuja ovat muun muassa sisältöjen painotusten räätälöinti tilaajan toiveiden mukaan sekä ajankäytöllinen etu. Lisätietoja tilauskoulutuksista ja koulutusvaihtoehdoista antaa ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Sari Kuosmanen ja nuorisopäällikkö Tarja Nieminen. Ota yhteyttä ESLUn asiantuntijoihin.

Kuva: Pekka Kurtz / Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija