Valikko 10 / 2023
Tyttö ja poika kikkailevat jalkapallolla

Jokaisella on mahdollisuus osallistua – yhdessä ja erikseen

Soveltavan liikunta ja Suomen Kuurojen Urheiluliitto järjestää yhteisen koulutuksen urheiluseuroille ja lajiliitoille. Koulutus tarjoaa monipuolisesti tietoisuutta erilaisista soveltavista mahdollisuuksista ja yhdenvertaisuudesta. Koulutus on kaikille maksuton. Koulutuksessa Soveli tarjoaa tietoa yleisesti soveltavan liikunnan ja osallistumisen puolelta ja Suomen Kuurojen Urheiluliitto lisää tietoisuutta kuurojen, huonokuuloisten liikkujien ja urheilijoiden kohtaamiseen.

Koulutus lisää kuulijoiden ymmärrystä yhdenvertaisen liikkumisen vaihtoehdoista ja harrastamisen mahdollisuuksista. Koulutus sisältää käytännön vinkkejä ja työkaluja erilaisista soveltavan liikunnan toimintatavoista, jotka lisäävät osallistumisen iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Maksuton koulutus järjestetään Sporttitalolla Pitäjänmäellä Sinisessä aulassa keskiviikkona 28.11.2023 klo 17–20. Ilmoittautua tulee 14.11. mennessä tästä linkistä.

“Urheilu kuuluu kaikille!”, on mottomme, joka ohjaa toimintaamme.

Onko seurojen ominta kaikille avointa vai oikeasti kaikille avointa? Tämä kysymys herätti tarpeen seurojen ja liittojen koulutukseen. Mitä asioita tulisi huomioida, että seuran toiminta on kaikille avointa. Erilaisia liikkujia on paljon, ja jokaisen mukaan ottaminen liikuntatoimintaan ei ole vaikeaa. Tarvitaan vain ymmärrystä kohtaamiseen ja tietoa.

Pääkaupunkiseudulla on paljon erilaisia ihmisiä, myös huonokuuloisia, sisäkorvaistutetta käyttäviä ja kuuroja lapsia ja nuoria sekä aikuisliikkujia. Kieli ei ole este kohtaamiselle; tulkkipalvelut toimivat hyvin, moni käyttää myös puhuttua suomen tai ruotsin kieltä. On myös paljon muita kohderyhmiä, joiden mukaan ottaminen on yhtä sujuvaa kuin oman seuratoiminnan tuottaminen.

Idea kaikille avoimeen maksuttomaan koulutukseen lähti siis suoranaisesta tarpeesta tiedon jakamiseen urheiluseuroille ja lajiliitoille, vastaa Suomen Kuurojen Urheiluliiton (SKUL ry:n) toiminnanjohtaja Sini Savolainen.

– Kouluttajat lähtivät suunnittelemaan koulutusta kohderyhmälähtöisesti, jotta koulutukseen osallistuvat seura- ja lajiliittotoimijat saavat mahdollisimman paljon käytännön työkaluja oman toimintansa tueksi. Monessa seurassa olisi kiinnostusta avata osallistumisen mahdollisuuksia yhä laajemmin, jos vain olisi tietoa miten, Savolainen lisää.

Suomen Kuurojen Urheiluliitolla on meneillään myös useita hankkeita, joista Inkluusiohanke sekä Liikuntakaveri-hanke koskettavat hyvin pääkaupunkiseudun urheiluseuroja sekä kansallisia lajiliittoja.

– Liikuntakavereiden on tarkoitus olla lasten ja nuorten tukena liikunnan ja urheilun kuulokynnyksen madaltamisessa ihan konkreettisesti liikuntakokeiluissa yhdessä käyden, kertoo hankeen koordinaattori Nelli-Sofia Tarvajärvi.

– Inkluusiohankkeen tavoitteena on tuoda kuulovammaiset liikkujat ja urheilijat eri toimintoihin mukaan inkluusioperiaatteella, jotta heillä on mahdollisuus urheilla ja liikkua yhdenvertaisesti lajiliittojen ja seurojen toiminnassa, Heli Romu kuvailee.

Lue lisää seuraavista linkeistä:

Teksti: Sini Savolainen, toiminnanjohtaja, Suomen Kuurojen Urheiluliitto
Kuva: Janita Nurminen, Suomen Kuurojen Urheiluliitto


Mikä SKUL ry ja Soveli ry?

Jokaisella on mahdollisuus liikkua

"Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry (SKUL) on Suomen vanhin vammaisurheilujärjestö, joka palvelee kattojärjestönä kuulovammaisia liikkujia ja urheilijoita. SKUL:n päätavoitteena on luoda mahdollisimman tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet ja olosuhteet maamme kuuroille, huonokuuloisille ja viittomakielisille liikkujille. Liittomme kohderyhmänä ovat viittomakieliset ja muut kuulovammaisryhmät, myös sisäkorvaistutteen käyttäjät ja huonokuuloiset ovat keskeinen kohderyhmä, lapsista ja nuorista aikuisiin ja ikäihmisiin. Olemme yhteiskunnassa suunnannäyttäjä ja yhdenvertaisuuden edistäjä. Kieli tai kuulo ei saa olla kynnys toimintaan osallistumiseen."

"Soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLi ry kokoaa yhteen soveltavaa liikuntaa edistäviä kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjä. Tavoitteenamme on, että pitkäaikaissairaiden ja toimintarajoitteisten henkilöiden mahdollisuudet terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan paranevat."