Valikko 10 / 2023
Eri-ikäisiä ihmisiä nurmikentällä

Liikunnan talous puhutti Liikuntafoorumissa 2023

Yhdeksäs Kansallinen liikuntafoorumi keräsi yhteen noin 290 liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämisestä kiinnostunutta Kisakallion Urheiluopistolle, Lohjalle. Foorumissa keskusteltiin taloudesta monipuolisesti eri näkökulmista sekä luotiin katsetta niin hallituskauden liikuntapolitiikkaan kuin suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kehityssuuntiin.

Liikuntafoorumin 2023 avaussessiossa liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist loi katseen käynnistyneen hallituskauden liikkumis- ja liikuntapolitiikkaan. Ministeri nosti esiin, että liikuntajärjestöt ja erityisesti paikalliset liikunta- ja urheiluseurat ovat kansalaisyhteiskuntamme merkittäviä, jopa korvaamattomia tulevaisuuden rakentajia. Alkaneella hallituskaudella tullaan toteuttamaan liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn poikkihallinnollinen Suomi Liikkeelle -ohjelma, jonka tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä.

Liikuntafoorumin avauspäivän muissa osuuksissa keskityttiin verotukseen, harrastamisen hintaan sekä mielenterveyteen ja aivoterveyteen. Verotuksen osalta keskustelua herätti erityisesti liikunnan erilaiset verotuskäytännöt sekä hallitusohjelman kirjaus alennetun 10 %:n arvonlisäverokannan nostamisesta 14 %:iin. Arvonlisäverokannan nousu voi nostaa liikunta-alan toimijoiden kustannuksia ja liikunnan harrastamisen hintaa.

Viime vuosina on käyty paljon keskustelua harrastamisen kustannuksista. Edullista harrastamisen muotoja on paljon tarjolla ja monesti myös lähellä esimerkiksi lasten elinpiiriä. Harrastamisen kustannukset kuitenkin nousevat, kun harrastetaan kilpaurheilutasolla. Jokaisen liikuntatoimijan tulisi toiminnassaan kiinnittää huomiota siihen, mistä tekijöistä kustannukset muodostuvat. Myös perheiden valinnoilla on merkitystä harrastamisen kokonaiskustannuksiin.

Mielenterveyden ja aivoterveyden osalta esiin nostettiin mielenterveysongelmien suuret yhteiskunnalliset kustannukset. Liikunnan myönteisistä vaikutuksista masennukseen, ahdistukseen ja unettomuuteen on laajaa tieteellistä näyttöä. Keskusteluun nousi tarve sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikunnan ammattilaisten verkostoyhteistyön lisäämisestä liikunnan hyödyntämiseksi mielenterveyden hoidossa.

Foorumin toisen päivän avauksessa perehdyttiin kansantalouden kehitykseen. Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen nosti puheenvuorossaan esille, että työkyvyttömyyden takia menetetyn työpanoksen arvo on noin 25 miljardia euroa vuodessa. Liikunnalla on merkitystä väestön työkyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen. Toisena alustuksena kuultu valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen korosti, että liikkumattomuuden huolipuheesta tulisi siirtyä ratkaisuihin ja päästä arvioimaan yksittäisten liikkumisen ja liikunnan edistämisen toimenpiteiden vaikutuksia.

Liikuntafoorumin 2023 päätössessiossa futuristi Elina Hiltusen johdolla luotiin näkymiä tulevaisuuden Suomeen sekä työstettiin yhdessä tulevaisuuskuvia. Väestön ikääntymiseen liittyvän tulevaisuuskuvan ratkaisuissa nostettiin esiin muun muassa tarve esteettömiin palveluihin sekä vapaaehtoistyöhön liittyvä potentiaali ikääntyneessä väestössä, mikä samalla pienentää yksinäisyyttä. Teknologisen kehityksen tulevaisuuskuvasta ideoitiin esimerkiksi robottien hyödyntämistä liikuntakavereina. Toisaalta korostettiin tarvetta säilyttää ihmiskontaktit teknologian kehittymisestä huolimatta.

Foorumin päätöspuheenvuorossa kirjailija Juha Hurme nosti esiin käsitteen ”liikuntakato”, joka vaivaa korkean elintason länsimaita. Hurme puhui liikuntakadosta ja luontokadosta, joista ensimmäisessä alikäytämme ruumistamme ja jälkimmäisessä ylikäytämme ympäristöä.


Kansallinen liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti yhteiskunnassa käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen kokoava keskustelu- ja vuorovaikutusareena. Foorumin tavoitteena on vahvistaa liikunta- ja urheiluasioiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja painoarvoa. Foorumissa käsitellään ajankohtaisia, vaikutukseltaan merkittäviä ja liikuntakulttuurin arvopohjaan liittyviä kysymyksiä.

Kaksipäiväinen Kansallinen liikuntafoorumi (30.–31.10.2023) keräsi Kisakallioon yhteensä noin 290 osallistujaa niin valtionhallinnosta, kunnista, järjestöistä ja seuroista kuin oppi- ja tutkimuslaitoksista.

Liikuntafoorumin järjestävät yhteistyössä valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Yleisradio, Veikkaus, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea ja Suomen Kuntaliitto. Liikuntafoorumin 2023 paikallisena järjestäjäkumppanina toimivat Kisakallion Urheiluopisto, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Lohjan kaupunki.


Lisätietoa:
erityisasiantuntija Saku Rikala
valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö
saku.rikala@gov.fi tai puh. 029 533 0042

Kuva: ESLU