Valikko 5 / 2017

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä

Järvenpäässä sijaitsevan Kartanon koulun liikuntahalli täyttyy joka perjantai noin 80 oppilaasta. Innokkaat ekaluokkalaiset liikkuvat ohjaajiensa opastuksella. Näin tapahtuu varmasti lähes jokaisessa koulussa, mutta Kartanon koulun erityispiirteenä on, että yhdeksännen luokan liikunnanohjauksen valinnaiskurssilaiset toimivat liikuntatuntien ohjaajina, varsinaisten opettajien toimiessa tarkkailijoina.

Koulussamme pohdittiin muutama vuosi sitten, millaisia valinnaiskursseja oppilaille voitaisiin tarjota. Pohdinnan tuloksena syntyi liikunnanohjauksen kurssi, jonka opiskelun voi aloittaa kahdeksannen luokan syyslukukaudella teoriaopinnoilla ja käytännön harjoitteilla. Ohjattavina toimivat koulumme iltapäiväkerholaiset. Kurssilaiset toimivat vuorollaan ohjaus-, arviointi- tai pukukoppivuorossa. Jokaisen ohjauskerran jälkeen pidetty tunti arvioidaan yhdessä: miten tunti meni, mitä olisi voitu tehdä paremmin ja mitä tunnista voidaan ottaa opiksi.

Liikunnanohjauksen kurssi on niin sanottu pitkä valinnaisaine, joka tarkoittaa, että kurssi jatkuu myös yhdeksännellä luokalla. Tuolloin teoria ja käytäntö kohtaavat koulumme ensimmäisen luokan varsinaisessa liikunnan opetuksessa, joiden ohjaajina valinnaiskurssilaiset toimivat. Oppilaat rakentavat tuntinsa suunnitelmallisesti ja valvotusti. Hienoa on, että tänä vuonna koulumme kaikki 60 ekaluokkalaista ovat liikkuneet samanaikaisesti riippumatta siitä, onko kyseessä valmistava, erityis- tai normaaliluokka. Oppilaat sekoitetaan jokaisella tunnilla, jonka seurauksena oppilaat ovat oppineet toimimaan erilaisissa ryhmissä. Keskittyminen on parantunut eikä iso ryhmä ole tuottanut ongelmia, sillä jokainen keskittyy oman ryhmänsä toimintaan. Uuden toimintatavan ansiosta oppilaat saavat paljon yksilöllistä palautetta ohjaajiltaan.

Opettajien näkökulmasta toimintatapa on mahdollistanut sen, että opettajat kykenevät tarkkailemaan oppilaitaan ja tekemään havaintoja esimerkiksi motoriikasta ja ryhmätyötaidoista entistä paremmin. Aiemmin useat ensimmäisen luokan opettajat kokivat luokkansa liikunnanopetuksen haasteellisena, koska ryhmät ovat usein suuria ja tunneilla tapahtuu paljon haavereita, jotka vievät opettajien ajan itse ohjaamisesta. Uuden toimintatavan ansiosta tunneilla on nyt riittävästi ohjaajia vastaamaan lasten tarpeisiin, jonka seurauksena toiminta tuntien aikana on entistä aktiivisempaa.   

Kaiken kaikkiaan liikunnanohjauskurssi on tuonut valtavasti positiivisia asioita, joita ei alun perin tullut edes ajatelleeksi. Isoa ryhmää on helpompi liikuttaa kun ohjaajia on enemmän. Tunneista saadaan monipuolisia ja oppilaat saavat paljon positiivisia kokemuksia, onnistumisia ja palautetta. Yhtälailla koulumme tuntuu yhtenäiseltä kun pienet ja vanhemmat oppilaat tuntevat toisensa, tervehtivät välituntien aikana ja vaihtavat kuulumisia keskenään. Ohjaajat saavat kurssilta todistuksen ja moni onkin ohjaajakokemuksen myötä saanut itselleen kesätöitä.

Opettajana ei voi kuin todeta, että on ollut ilo olla kehittämässä hanketta – hyvä meidän Kartanon koulu!

Teksti: Petra Kangas, liikunnan opettaja, Kartanon koulu

* * * * * * * *

Tarvitsetko tukea lasten liikuttamiseen?

ESLU tarjoaa monipuolista koulutusta ohjaaja- ja valmennustyöhön, pienten lasten liikuttamiseen, opettajille sekä iltapäivätoimintaan.

Kaikkia ESLUn koulutuksia saa myös tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Kiinnostuitko? Kysy lisää tilauskoulutuksista!