Valikko 5 / 2017

Sports Club for Health -projekti päätökseen – uusia toimintamalleja terveysliikunnan kehittämiseen

Urheiluseuroilla on tärkeä tehtävä liikunnallisen elämäntavan edistämisessä. Yhteiskunnallisen keskustelun ja liikuntatottumusten muutosten myötä harraste- ja terveysliikunnan arvostus on kasvanut. Harrasteliikunnan ja kilpailutoiminnan vastakkainasettelu on turhaa, koska molempia tarvitaan. On kuitenkin muistettava, että tosiasiassa myös resurssit ovat rajallisia. Tästä johtuen on huolehdittava, että seuroilla on riittävästi tilaresursseja ja puitteita sekä harraste- että kilpailutoimintaan.

Olympiakomitean hallinnoiman yhdeksän EU-maan Sports Club for Health -hankeen tavoitteena on kehittää ja tuoda käytäntöön uusia toimintamalleja urheiluseuroille terveysliikunnan kehittämiseen sekä toteuttamiseen. Uudenlaista työtä terveysliikuntaan liittyen on tehty tiiviisti yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen, lajiliittojen, yliopistojen ja kansainvälisten urheiluorganisaatioiden kanssa. Suomesta mukana ovat olleet Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, Uimaliitto, Voimisteluliitto, Ratsastajainliitto, Nyrkkeilyliitto, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu, Jyväskylän Yliopisto sekä Turun Yliopisto.

Olympiakomitean erityisasiantuntija Matleena Livson esitteli projektin sisältöä ja Uimaliiton toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö uinnin seuratoiminnassa käyttöön ottamia malleja huhtikuun lopussa järjestetyssä päätösseminaarissa Brysselissä.   

- Työ on ollut erittäin kiinnostavaa ja sitä on tehty todella hyvässä yhteistyössä eri kansainvälisten tahojen ja asiantuntijoiden kanssa. Organisoidulla liikunnalla on paljon annettavaa terveyden edistämiseen. Merkittävää on ollut, että kaikki johtopäätökset sekä käytännöt elinikäisen terveysliikunnan edistämiseksi urheiluseuroissa on pystytty tunnistamaan sekä todentamaan mukana olleiden tutkijoiden ja yliopistojen kanssa, toteaa projektin johtaja, Olympiakomitean asiantuntija Ulla Nykänen.

- Urheiluseurojen ehkäpä oleellisin tehtävä on terveyden edistäminen liikunnan kautta, oli kyse sitten kilpailu- tai harrastetoiminnasta. Seurojen on pyrittävä siihen, että jokainen seuratoimintaan tuleva henkilö saa hyviä kokemuksia ja innostuu liikkumaan. Sports Club for Health -hankkeen avulla pyrimme tukemaan seurojemme harrastetoiminnan kehitystyötä. Kehitystyö lähtee liikkeelle siitä, että seuroissa tiedostetaan myös terveyden edistämiseen liittyvät näkökulmat seuratoiminnassa. Hankkeen kautta voimme tarjota seurakehitystyöhön konkreettisia työkaluja ja malleja, kertoo Laalo-Häikiö.

Lisää tietoa sekä materiaaleja lajiliitoille, urheiluseuroille, tutkijoille ja poliittisille toimijoille löytyy osoitteessa www.scforh.info

Suomessa jatketaan SCforH-toimintatavan käytäntöön vientiä muun muassa tulevassa Seuratoiminnan laatuohjelmassa.
 

Lähde: https://www.olympiakomitea.fi/2017/04/24/kansainvalinen-sports-club-health-projekti-paatokseen-suomalaisilla-toimijoilla-merkittava-rooli/

Juhana Särkelä

Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija