Valikko 5 / 2017

Seura-Akatemioille hyvää palautetta – tukea seuratoiminnan kehitystyöhön

Suureen suosioon nousseista Seura-Akatemia -koulutuksista on saatu erittäin positiivista palautetta. Vuonna 2016 ja kevään 2017 aikana Seura-akatemiaan osallistuneista seuratoimijoista 80 prosenttia arvioi koulutukset erinomaisiksi tai kiitettäviksi. Kaikkiaan 83 prosenttia palautteen antajista piti kouluttajia sekä luennoitsijoita erittäin tai todella ammattitaitoisina. Lisäksi 89 prosenttia arvioi koulutusten sisältöjen vastaavan seuransa tarpeita.

ESLUn tärkein tehtävä seuratoiminnan toimialalla on varmistaa, että seuroissa hallitaan järjestötoiminnan perusasiat. Keskeisiä toimenpiteitä ovat seuratoimijoiden koulutus ja neuvonta. Vuonna 2016 seuratoiminnan tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan 1180 henkilöä. Tilauskoulutuksia kunnille, järjestöille ja seuroille toteutettiin 42 ja niihin osallistui 465 henkilöä. Tilauskoulutusten sisällöt suunnitellaan yhteistyössä tilaajan kanssa ESLUn koulutussuunnitelman mukaisesti.

ESLU järjestää vuosittain kuusi Seura-Akatemia -koulutusta. Koulutukset ovat yhden arki-illan tilaisuuksia ja aiheiksi valitaan seuratoiminnan perusasioita sekä seuroja kiinnostavia aiheita. Viimeisimmän akatemian aiheena oli vapaaehtoisten hankinta mukaan seuratoimintaan. Vapaaehtoisten rekrytointi sekä seuratoimijoista huolehtiminen linkittyvät vahvasti seurakehitystyöhön, koska toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen vaatii aktiivisia toimijoita ja sitoutumista tehtäviin. Myös tehtävien jakaminen on tärkeää, jotta työt eivät kasaudu liiaksi yksittäisille henkilöille. Seurojen toiminnassa jo mukana olevista vapaaehtoisista tulee pyrkiä huolehtimaan kehittämällä seurojen toimintakulttuuria, selkeyttämällä pelisääntöjä sekä rakentamalla ympäristöä, joka ylläpitää motivaatiota toimintaa kohtaan.

Vuoden 2016 ja kevään 2017 Seura-Akatemioiden aiheita:

•    Urheiluseuran vastuu ja rooli antidopingasioissa
•    Seuran turvallisuus ja turvallisuussuunnitelma
•    Seuran palkkaus- ja työsuhdeasiat
•    Viestintä ja verkkosivuilla vaikuttaminen
•    Henkilörekisteri ja tietoturva
•    Hallituksen vastuut ja velvollisuudet
•    Sosiaalisen median hyödyntäminen seuratoiminnassa
•    Vapaaehtoisten hankinta mukaan toimintaan

Seurakehitystyössä kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää ulkopuolista apua, joka on tärkeää etenkin muutos- ja kehitysvaiheessa, koska aiemmat hyväksi koetut toimintamallit helpottavat ratkaisukeskeistä toimintaa. Kehitystyössä kannattaa hyödyntää myös seuran toiminnassa mukana olevien työurien aikana kartuttamaa ammattitaitoa.

Suuri kiitos seuroille ja seuratoimijoille toiminnan aktiivisesta kehittämisestä – teette upeaa ja arvokasta työtä!

Kaikki koulutuksemme ja lisätiedot löydät ESLUn verkkosivuilta.

* * * * * * * *

Seuratoiminnan koulutuspalautteita:

”Parasta oli muiden seuratoimijoiden näkeminen, avoin ja rehellinen keskustelu sekä rento yhdessäolo.”

”Tilaisuuksista saa aina uusia ideoita. Parasta oli osallistujien erilaisuus seurojen koon ja tehtävien mukaan.”

”Hyvä ja avartava koulutus, jokaisen yhdistyksen jäsenen pitäisi saada tämä peruspaketti aloittaessaan yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Olette osanneet nostaa aiheita monipuolisesti seurojen arjesta.”

”Kiitos erittäin onnistuneesta tilaisuudesta. Aihetta käsiteltiin kansantajuisesti eikä sorruttu hifistelyyn.  Todella mielenkiintoinen luennoitsija – tuli paljon hyvää ja uutta tietoa.”