Valikko 10 / 2018

Valtioneuvosto hyväksyi liikuntapoliittisen selonteon

Liikuntapolitiikka

Suomen historian ensimmäinen Liikuntapoliittinen selonteko linjaa 2020-luvun liikuntapolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet. Selonteko kattaa muun muassa linjaukset liikunnan lisäämisestä elämän eri vaiheissa, liikuntapaikkarakentamisesta, liikunnan ...