Valikko 9 / 2020

Likes: Urheilu- ja liikuntaseurat pyrkivät edistämään yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikuntamahdollisuuksia seuratuen avulla

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää Seuratoiminnan kehittämistukea haettiin vuoden 2020 haussa laajasti yhdenvertaisten, tasa-arvoisten ja saavutettavien liikuntamahdollisuuksien edistämiseen. Tätä tavoitteli peräti 91 prosenttia seuratukea saaneista liikunta- ja urheiluseuroista. Juuri julkaistu raportti analysoi seuratukihakemuksissa esille nousseet edistämisen tavat.

Liikunta- ja urheiluseurojen useimmin nimeämät teemat yhdenvertaisten, tasa-arvoisten ja saavutettavien liikuntamahdollisuuksien tukemisessa liittyivät eri väestöryhmien huomioimiseen toiminnassa, harrastamisen mahdollistamiseen taloudellisesti ja helposti saatavilla olevan toiminnan järjestämiseen.

Eri väestöryhmät mukaan

Eri väestöryhmille, kuten maahanmuuttajille, vähävaraisille tai erityistä tukea tarvitseville, halutaan seuroissa järjestää erillisiä liikuntaryhmiä. Lisäksi aiotaan tarjota koulutusta seuratoimijoille ja kehittää koko seuran toimintaa siihen suuntaan, että eri taustoista tulevia ihmisiä pystytään ottamaan huomioon entistä paremmin. 

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja nuorten äänen kuuluminen seuratoiminnassa ovat myös tapoja kohentaa erilaisten ihmisten saavutettavissa olevia liikuntamahdollisuuksia.

– Hakemusten tarkastelu osoitti erityisryhmien ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden joukon moninaisuuden. Seuroille voi muodostua haasteeksi koettaa sisällyttää kaikki eri kohdejoukot yhden erityisryhmä-käsitteen alle. Ilmiö vaatii laajaa ymmärrystä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden moninaisuudesta ja heidän tarpeistaan, hakemusanalyysin tehnyt Samuli Oja Likesiltä huomauttaa.

Harrastukset edullisiksi ja harrastajien lähiympäristöön

Seurat haluavat tehdä harrastamisen taloudellisesti mahdolliseksi hillitsemällä harrastuskustannuksia, esimerkiksi tarjoamalla hyvin edullista tai maksutonta toimintaa. Seurat suunnittelevat myös hankkivansa seuran varusteita, joita harrastajat voivat käyttää tarvitsematta hankkia omia varusteita. 

Harrastuksiin osallistumista halutaan helpottaa järjestämällä toimintaa entistä enemmän harrastajien lähiympäristössä ja koulupäivän yhteydessä sekä tarjoamalla kuljetuksia harrastuksiin. 

– Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja liikuntamahdollisuuksien saavutettavuus kietoutuvat ja sisältyvät myös muihin seuratuen tavoitteisiin, kuten kouluyhteistyön kehittämiseen, harrastamisen kustannusten hillitsemiseen tai nuorten äänen kuulumisen parantamiseen, Samuli Oja kertoo.

– Seuroilla on vielä hankaluuksia sanoittaa yhdenvertaisuutta hakemuksissaan käytännön toiminnan tasolla, eli hakemuksissa yhdenvertaisuuden edistämisestä puhutaan vielä usein erittäin yleisellä tasolla, esimerkiksi ”matalan kynnyksen toimintana”. 

– Kokonaisuutena aihepiirin edistäminen edellyttää kuitenkin ensin sitä, että yhdenvertaisuuteen liittyvää tematiikkaa tullaan ajatelleeksi ja siihen kiinnitetään huomiota. Seuratoiminnan kehittämistuki on osaltaan ollut lisäämässä seuratoimijoiden tietoisuutta yhdenvertaisten, tasa-arvoisten ja saavutettavien liikuntamahdollisuuksien merkityksestä, erikoistutkija Kati Lehtonen Likesiltä kuvaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut seuratoiminnan kehittämistukea (seuratuki) veikkausvoittovaroista vuodesta 1999 lähtien. Kahdenkymmenenkahden vuoden aikana tukea on myönnetty yhteensä 55,3 miljoonaa euroa 9 294 hankkeeseen. Likes on vastannut seuratuen seuranta- ja arviointityöstä vuodesta 2005 lähtien.


Lisätietoja

Alkuperäinen julkaisu: Samuli Oja, Virpi Inkinen & Kati Lehtonen 2020. Seuratukihankkeiden hakemusarviointi 2020: Yhdenvertaisten, tasa-arvoisten ja saavutettavien liikuntamahdollisuuksien edistäminen liikunta- ja urheiluseuroissa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 396.

Lisätietoja julkaisusta: Tutkimusassistentti Samuli Oja, Likes, puh. 0400 682063
Lisätietoja seuratuen seuranta- ja arviointityöstä: Erikoistutkija Kati Lehtonen, Likes, puh. 0400 932737

Likes on koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäjä, jonka toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja käytännössä hyväksi havaittuun kokemukseen. Toteutamme monitieteistä tutkimusta, koordinoimme valtakunnallisia toimintakulttuurien muutosohjelmia ja teemme aktiivista asiantuntijatyötä. Lisätietoja: likes.fi.

Kuva: Pixabay
Lähde:
Likes