Valikko 6 / 2021

Pohjatyö urheilumenestykselle tehdään kunnissa

Pääkirjoitus

Seurat ovat jokaisen kunnan kansalaistoiminnan selkäranka. Vaikka seurojen tuloista kunnallisen seuratuen osuus on suhteellisen pieni, ovat seurat monella tavalla riippuvaisia suoraan tai epäsuoraan kunnan resursseista. Menestyvän urheilijan taustalla ovat ...