Valikko 3 / 2022

Fair Coaching – Valmentajan eettinen toiminta

Valmennuksen ja ohjaamisen parissa toimiville suunnatussa verkostotapaamisessa käsitellään vastuullista valmentamista. Tilaisuuden toiseksi asiantuntijaksi saapuu Frauke Kubischta, joka vastaa Suomen Valmentajat ry:ssä kulttuurisen ja kielellisen yhdenvertaisuuden edistämisestä valmennuksessa. Lue Kubischtan ajatuksia aiheesta.

Mikä on tärkein oppi Fair Coaching -hankkeessa?

Fair Coaching on vuonna 2020 alkanut kolmivuotinen Erasmus+ projekti, jonka tavoitteena on omalta osaltaan viestinnän ja koulutuksen keinoin edistää kunnioittavaa urheilukulttuuria, johon kaikkien on turvallista osallistua. Hankkeen kautta koulutetaan urheiluvalmennuksen toimintaympäristössä toimivia tunnistamaan epäasiallista käyttäytymistä, kuten epäoikeudenmukaista käyttäytymistä, sukupuolista tai seksuaalista häirintää tai muuta mahdollista seksististä tai syrjivää toimintaa. Hankkeen päätavoitteena on saada valmentajat, urheiluseurat ja liitot, urheilijat, perheet ja muut lajien kannattajat edistämään oikeudenmukaista, osallistavaa sekä kunnioittavaa urheiluympäristöä, jossa on mukana eettisiä lähestymistapoja, kuten reilu peli, sosiaaliset ja moraaliset arvot.

Huolimatta siitä, että valmentajat toimivat yleisesti hyvinä roolimalleina, epäreilu kohtelu tai epäasiallinen käyttäytyminen urheilussa on yleistä, ei kuitenkaan yleisempää kuin yhteiskunnassa muuallakaan, ja epäasiallinen käyttäytyminen esiintyy monissa muodoissa. On tärkeää, että valmentajien toimintatapoja sekä osaamista asioiden käsittelyyn parannetaan. Toimintatapoja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseen on kehitetty Suomessa jo pitemmän aikaa ja hankkeen myötä tämä näkyy myös muissa Euroopan maissa ja jopa toivottavasti maailman mittakaavassa riippumatta kilpailun tasosta, urheilijoiden iästä, sukupuolesta tai kulttuuritaustasta.

Fair Coaching -hankkeen keskeisinä tuloksina syntyvät valmentajakoulutukseen sekä urheiluympäristön sidosryhmien käyttöön koulutusmateriaalit, joiden avulla on tarkoitus lisätä reilua peliä ja tasa-arvoa sekä ehkäistä syrjintää, hyväksikäyttöä ja muuta epäasiallista käyttäytymistä.

Mitä on vastuullinen valmennus?

Vastuullinen tai hyvä valmennus on valmennusta, missä valmentajan tärkein tavoite on käyttää urheilijalähtöisiä toimintatapoja, valmennusta, missä valmentaja tarjoaa laadukasta valmennusta huomioiden jokaista urheilijaa parhaan kykynsä mukaan. Valmentajat toimivat avainhenkilöinä urheilijoille mallintaen heidän asenteitaan ja käyttäytymistään.

Vastuullinen valmennus on sitä, kun valmentaja edistää työllään lajin ja sääntöjen kunnioittamista, antidopingia ja rehellisyyttä.

Urheilijakeskeinen ja kaikki huomioon ottava oikeudenmukainen hyvä valmennus, jota toteutetaan fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisessa ympäristössä – sitä on Fair Coaching.

Vastuullinen valmentaja tukee urheilijoissaan itseluottamuksen, luonteenpiirteiden, luovuuden, välittämisen ja myötätunnon, osaamisen ja vuorovaikutuksen kehittymistä.

Miksi valmentajien on syytä pohtia vastuullista valmentamista?

Valmentajan tulee aina pohtia omaa valmennustapaansa, omaa kommunikointiaan sekä harjoitusten aikaista käyttäytymistään ja sitä, onko hän toiminut urheilijoidensa edun mukaisesti ja onko hän pystynyt luomaan ympäristön, jossa jokainen urheilija voi kehittyä omana itsenään.

SUEK:n julkaiseman Häirintä Suomalaisessa kilpaurheilussa (2020) tutkimus osoitti, että seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä on urheilussa yleistä. Häirintä kytkeytyy urheilussa kulttuurisiin rakenteisiin, kuten sukupuolten väliseen epätasa-arvoon ja vähemmistöjen asemaan.

Valmentajien kouluttautuminen aiheeseen sekä epäsoveliaan käyttäytymisen estämiseen liittyvien työkalujen ja toimintatapojen esille tuomisen tarve on merkittävä.

Miten valmentajat voivat itse edistää kulttuurista ja kielellistä yhdenvertaisuutta?

Valmentajat voivat itse edistää kielellistä ja kulttuurista tasa-arvoa tuomalla lajinsa ja harjoituksensa ulkomaalaistaustaisten urheilijoiden saataville. Esimerkiksi ohjeita antaessaan valmentaja voi vaihtaa kieltä suomen ja englannin välillä tai kääntämällä lajin tärkeimmät sanat urheilijan kielelle. Valmentajien on tärkeää myös ymmärtää eri kulttuureihin liittyviä asioita, jotka voivat vaikuttaa urheilijoiden toimintaan.

Kulttuurillista ja kielellistä tasa-arvoa voitaisiin lisäksi edistää tarjoamalla tietoa joukkueiden, seurojen tai yhdistysten kotisivuista eri kielillä. Käytännön asioihin liittyen olisi tärkeää varmistaa, että pukuhuoneet ovat saatavilla eri sukupuolille ja urheiluvarusteet ovat mukautettavissa kulttuuristen tarpeiden mukaan.

Vastuullinen valmennus – ESLUn verkostotapaaminen valmennuspäälliköille, valmentajille ja ohjaajille 24.3.2022

Tule mukaan keskustelemaan vastuullisesta valmennuksesta asiantuntijapuheenvuorojen kautta. Kubischta avaa aamupäivän teemaa erityisesti valmentajien kouluttamisen näkökulmasta. Olympiakomitean asiantuntija Katja Kyckling käsittelee puolestaan puheenvuorossaan Vastuullinen valmentaja -verkkokurssia.

Tilaisuus järjestetään Sokos Hotel Presidentissä 24.3.2022 klo 9.00–12.00. Hinta on ESLUn jäsenille 20 €/osallistuja ja muille 30 €/osallistuja. Tilaisuus alkaa aamupalalla.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Tapaaminen on suunnattu seurojen palkatuille valmennuspäälliköille, ohjaajille ja valmentajille sekä kaikille aiheista kiinnostuneille. Verkoston tarkoituksena on toimia keskustelufoorumina, jossa seuratoimijoiden on mahdollista verkottua yli laji- ja seurarajojen, oppia sekä saada käytännön tukea kollegoiltaan.

Kuva: Liikunnan aluejärjestöt, Tero Takalo-Eskola