Valikko 3 / 2022

Me yhdessä huipputiiminä -valmennuksesta saa laajennusta omaan ajatteluun sekä työkaluja tasapainoisemman arjen löytämiseen ja huipputiimin rakentamiseen

Miten sinä rakennat yhteisöllisyyttä omassa seurassasi? Miksi hyvä itsetuntemus ja itsensä johtaminen on avain hyvään urheiluseuratyöskentelyyn? Mitä sinulle tarkoittaa hyvä yhteistyö ja yhteisöllisyys konkreettisina tekoina?

Työelämä muuttuu – niin myös seuratyö, ja ihmisiltä vaaditaan entistä enemmän työn ja yksityiselämän yhteensovittamista sekä hyviä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Seuratoiminta perustuu vahvasti ihmisten keskinäisiin kohtaamisiin ja yhteistyöhön. Ymmärrys itsensä johtamisesta on terveen ja hyvinvoivan seuratoiminnan rakennuspalikka, jonka avulla voidaan rakentaa yhdessä hyvää yhteistyötä ja yhteisöä.

- Hyvä yhteistyö ja johtaminen lähtevät siitä, että osaamme johtaa itseämme. Meidän pitää tuntea itsemme, jotta voimme johtaa toisia ja tulla muiden kanssa toimeen. On ymmärrettävä, miten oma toiminta heijastuu muihin ja miten omaa toimintaa voidaan mukauttaa eri tilanteisiin, toteaa asiantuntija ja valmentaja Henri Karjula (kuvassa) Hyvinvointivalmennus Hälsalta.

Useammalla meistä on kokemusta, millaista on työskennellä positiivisessa ja negatiivisessa ympäristössä. Positiivisessa ympäristössä on hyvä olla ja jo tästä syystä meidän kaikkien olisi hyvä ymmärtää omaa ja toisten käyttäytymistä.

- Menestyvät tiimit rakentuvat siitä, että niissä on positiivista tunnetilaa kolme kertaa enemmän kuin perustiimissä. Tiimin kulttuuri rakentuu meidän ihmisten kautta, jolloin meidän kaikkien toiminta rakentaa yhteisön tunneilmastoa. Näin ollen seuran johdon toiminnalla on myös suuri merkitys – siitä peilataan vaikutteita omaan toimintaan. Yksittäisen henkilön tuomalla hyvällä tai huonolla tunnetilalla on suuri merkitys koko tiimin toimintaan ja hyvinvointiin. Me kaikki haluamme tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Ihminen ei ole mekaaninen kone, vaan tekevä, ajatteleva, tunteva ja merkitystä etsivä olento, kertoo Karjula, joka on valmentanut yli 10 000 henkilöä kuluneiden vuosien varrella.

Karjulan mukaan olisi tärkeää, että seuratoiminnassakin tultaisiin tietoiseksi omasta käyttäytymisestä ja tekemisestä sekä pyrittäisiin ymmärtämään toisten käyttäytymismalleja. Vaikka uskomme toimintamme olevan rationaalista ajattelua, ovat tekemistämme päätöksistä 98 prosenttia nopeita ja tunneperäisiä.

Tule hakemaan Me yhdessä huipputiiminä -verkkokoulutuksesta uusia sytykkeitä ja menetelmiä, miten voit omalta osaltasi rakentaa työyhteisöä ja yhteistyötä. Tilaisuus on myös loistava paikka jakaa omia ajatuksiaan muiden seuratoimijoiden kanssa, jotka painivat samanlaisten haasteiden parissa.  

Seura-Akatemia: Me yhdessä huipputiiminä -virtuaalivalmennus 17.3.2022

Me yhdessä huipputiiminä -valmennuksen tarkoituksena on pysähtyä pohtimaan omaa ja tiimin toimintaa. Valmennuksen tavoitteena on avata näkökulmia ja tarjota tila pysähtyä pohtimaan, miten rakennamme urheiluseurojen yhteisöllisyyttä seuraavalle tasolle sekä miten muotoilemme yhdessä yhteistyömme tavat toimia. Mukaan voit tulla yksin tai yhdessä esihenkilösi kanssa.

Tilaisuus järjestetään verkkokoulutuksena to 17.3.2022 klo 17.00–20.00. Hinta on 60 €/osallistuja. ESLUn jäsenetu: Kaksi osallistujaa yhden hinnalla. Ilmoittaudu mukaan ESLUn tapahtumakalenterissa.

 

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija