Valikko 3 / 2022

Tuore tutkimus paljastaa – Suomalaiset lapsiperheet haluavat liikkua yhdessä

Suomalaiset lapsiperheet harrastavat monipuolisesti omatoimista liikuntaa. Yhdessä liikkumista harrastetaan erityisesti halusta viettää aikaa perheen kesken, selviää Suomen Ladun ja Taloustutkimuksen toteuttamasta tutkimuksesta.

Suomen Ladun ja Taloustutkimuksen yhteistyössä tekemän Perheliikuntabarometrin 2021 mukaan 92 prosenttia suomalaisista lapsiperheistä harrastaa omatoimista perheliikuntaa. Noin puolet lapsiperheistä liikkuu yhdessä säännöllisesti, vähintään kerran viikossa ja vähintään tunnin kerralla. Yhdessä harrastetaan erityisesti arkiliikuntaa, kuten kävelyä, koti- ja pihatöitä sekä pyöräilyä. 

Perheet liikkuvat monipuolisesti ja erityisessä suosiossa ovat ulkona harrastettavat lajit ja erilaiset leikit. Kaikkein kiinnostuneimpia perheet ovat melko perinteisistä liikuntalajeista, kuten erilaisista hyöty-, arki- ja kuntoliikuntalajeista.

Moni lapsiperhe on kiinnostunut harrastamaan ohjattua liikuntaa yhdessä. Tällä hetkellä ohjattua perheliikuntaa harrastaa vain neljännes lapsiperheistä.

Yhdessä liikkuminen merkitsee yhteistä aikaa perheelle

Barometrin tulokset osoittavat, että perheliikunta on useimmiten oman perheen kesken tapahtuvaa liikuntaa. Kaksi kolmesta lapsiperheestä liikkuu oman perheen kesken. Jos mukana on perheen lähipiiriä, nämä ovat useimmin tuttavia, muita perheitä tai lasten kavereita. Joka kuudennessa perheessä liikutaan myös isovanhempien seurassa.

Perheliikunnan suurimpana hyötynä koetaan mahdollisuus viettää aikaa yhdessä oman perheen kanssa. Tärkeänä pidetään myös liikunnasta saatua hyvää mieltä sekä lapsen että huoltajien liikunnan määrän lisäämistä.

Motivaatio perheliikuntaan syntyy halusta tehdä asioita yhdessä perheenä, pitää hauskaa sekä mahdollistaa liikunnallinen ja terveellinen elämäntapa niin lapsille kuin huoltajille.

Suurimpana haasteena perheliikunnalle koetaan huoltajien työ

Perheliikunnan suurimmaksi haasteeksi koetaan huoltajien työ, joka näkyy esimerkiksi ajanpuutteena. Myös huoltajien voimavarojen rajallisuus sekä saamattomuus ovat tekijöitä, jotka rajoittavat perheiden yhdessä liikkumisen määrää. 

Niissä lapsiperheissä, joissa perheliikuntaa ei harrasteta, syyksi ilmoitettiin ajanpuute tai se, ettei liikkuminen ylipäätään kiinnosta. Myös ideat siitä, kuinka liikuntaa voisi harrastaa saattavat olla vähissä.

Lähes puolet lapsiperheistä kokee, ettei korona-aika ole vaikuttanut perheen yhdessä liikkumisen määrään. Kolmannes perheistä kertoo liikkuneensa yhdessä korona-aikana enemmän kuin ennen, viidennes taas myöntää perheliikunnan vähentyneen. 

Tutkimuksen taustaa

Perheliikuntabarometri 2021 tehtiin yhteistyössä Suomen Ladun ja Taloustutkimuksen kanssa. Kyselytutkimus toteutettiin internet-paneelissa 29.11.–7.12.2021. Kyselyyn vastasi 1 024 henkilöä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat suomalaiset lapsiperheet valtakunnallisesti. Kysely oli suomenkielinen.

Suomen Latu halusi selvittää osana vuonna 2020 käynnistynyttä Liikkuva perhe-ohjelmaa, millainen on perheliikunnan tilannekuva ja kehittämistarve Suomessa.

Lisätietoja: Suomen Latu, Hankesuunnittelija, Johanna Pekkanen, puh. 044 059 8678

Lähde: Suomen Latu
Kuvituskuva: Pixabay