Valikko 3 / 2022
Joukkue, yhdessä - seuratoiminta lisää yhteisöllisyyttä

Ovatko yksityisten liikuntapalveluiden tarjoajien opit sovellettavissa urheiluseuratoimintaan, kun suunnitellaan aikuisten liikuttamista?

Olympiakomitean Lisää aikuisliikkujia urheiluseuroihin – näkökulmia aiheeseen -selvityksen mukaan yksityisellä sektorilla tehdyt toimenpiteet ovat keskeisiä urheiluseuratoiminnan kannalta. Näin on varsinkin, jos urheiluseura tähtää liikuttamaan myös aikuisia menestyksekkäästi.

”Työn yksi keskeinen johtopäätös on, että seuratoiminnan markkinoilta laajemmille aikuisliikunnan markkinoille siirtyminen vaatii sellaista uutta osaamista, jota menestyksekkäästi toimivat palveluntarjoavat jo käyttävät. Näitä ovat muun muassa asiakaslähtöinen toiminta ja palvelumuotoilu, markkinointiviestintä, liiketoimintamallit ja talousosaaminen, tehokkaat tuotantoprosessit ja skaalaus.” (Lisää aikuisliikkujia urheiluseuroihin näkökulmia aiheeseen 2021, Olympiakomitea.) Myös perinteisesti seuratoiminnan ydintä olleet yhteisöllisyys ja lajivalmennus on otettu haltuun yksityisellä sektorilla, minkä vuoksi seurojen on huomioitava muutokset kentällä ja reagoitava niihin.

ESLUn tilaisuuksissa ja koulutuksissa pyritään antamaan seuroille eväitä muuttuvan maailman kohtaamisessa. Tammikuun Seura-Akatemiassa esiteltiin globaaleja megatrendejä, jotka tulevat vaikuttamaan seuratoimintaan väistämättä. Näitä ovat esimerkiksi väestön vanheneminen, maahanmuutto ja digitalisaatio. Helmikuussa järjestetyssä aikuisliikuntaan keskittyvässä seuratoiminnan teemaillassa mentiin puolestaan astetta käytännöllisempään suuntaan. Esillä olivat kaksi täysin erilaisista lähtökohdista noussutta aikuisten liikuttamisen menestystarinaa: Tikkurilan Judokat ja Laajasalon Palloseuran Äips-joukkue.

Tikkurilan Judokat edennyt suunnitelmallisesti koko perheen liikuttamiseen

Tikkurilan Judokat on halunnut toimintaansa mukaan judoseuroille tyypillisten peruskurssien lisäksi myös vähemmän liikkuvia aikuisia, jotka ovat koronapandemian myötä kadonneet jäsenistöstä. Seuran Tavo-Te-ryhmä kootaan toteuttamaan henkilökohtaisia kuntotavoitteita yhdessä. Lisäksi seurassa on panostettu perheiden liikkumisen edistämiseen. Lapset ja aikuiset treenaavat osan harjoituksesta yhdessä, muuten ollaan omilla puolilla tatamia.

Tikkurilan Judokoiden hallituksen jäsen ja pitkän linjan judotoimija Manta Kokkonen totesi seuran menestyksen perustuvan muun muassa siihen, että kohderyhmät ja niille suunnatut toiminnot on tarkoin mietitty.

Näen, että Tikkurilan Judokoiden menestyksen kulmakivi on juuri eri kohderyhmien tarpeiden pohtiminen. Tämä vaatii tietysti toimijoilta asenteen lisäksi myös resursseja. Tikkurilan Judokoissa on skaalattu seuran monipuolinen osaaminen myös aikuisten puolelle, ja toimittu asiakaslähtöisesti. Digitalisaatiota on hyödynnetty Tavo-Te-yhteisössä: Ryhmäläiset kannustavat toisiaan WhatsAppissa luoden näin yhteisöllisyyttä.

Laajasalon Palloseuran Äips-joukkue perustettiin yhden aktiivin toimesta

Äips perustettiin, jotta lapsensa jalkapallotreeneihin tuovat äidit saivat kokea pelin riemun. Alun jälkeen toiminta avautui myös muille. Nyt mukana on aloittelijoita ja nuoruuden harrastuksen uudelleen virittäneitä liikkujia. Joukkue antaa jäsenilleen yhteisöllisyyden tunteita, ja positiivista palautetta toiminnasta on tullut runsaasti. Seura on toiminut asiakaslähtöisesti ottaessaan äitien joukkueen siipiensä suojaan.

Äipsien esimerkistä kopioisin sen, että selvittäisin lapsiaan treeneihin tuovien vanhempien halukkuuden treenata lasten kanssa samaan aikaan. Jokaisella junnujoukkueella voisi olla omat Äipsinsä!

Menestystarinat jakoon

Vaikka seurat eivät välttämättä ole tietoisesti omaksuneet yksityisen sektorin oppeja, on toiminnassa nähtävissä niiden soveltamista. Mielestäni hyvistä esimerkeistä voi ottaa oppia. Ikinä ei tiedä, mitä yhdenkin jäsenen panoksesta voi syntyä. Toisaalta järjestelmällinen suunnittelu tuo varmasti tulosta.

Jatketaan pohdintaa ja hyvien toimintatapojen jakamista ESLUn tulevissa aikuisliikunnan teemailloissa. Keväälle on suunniteltu vielä yksi teemailta ja syksyllä jatketaan kahdella tapaamisella. Lisäksi aikuisliikunnan ohjaajille ja valmentajille järjestetään kevään aikana muun muassa seuraavat koulutukset: Aikuisliikkujan motiivit ja ohjaaminen 7.4., Vinkkejä ohjaustuokioihin (VOK-1) 4.5. ja Porrastreeni 11.5.2022. Lisää koulutuksia löytyy ESLUn tapahtumakalenterista.

Mikä aikuisliikuntaan liittyvä teema kiinnostaisi sinua? Kuulen mielelläni myös seuranne loistavista ideoista, joita voisimme nostaa esille tulevissa tapaamissa. Ota yhteyttä: Katja Arpalo, puh. 044 746 2550
Kuvituskuva: Pixabay

Katja Arpalo

Aikuisliikunnan asiantuntija