Valikko 3 / 2022
Iloiset lapset hyppäävät Lasten liike -liiveissään

Miten kuntanne varmistaa toiminnan laadun Harrastamisen Suomen mallin liikuntaharrastuksissa?

Harrastamisen Suomen mallin erityisrahoitus kunnille lukuvuoden 2022–2023 toimintaan on auennut haettavaksi. Hakuaika päättyy 22.3.2022. Avustuksiin on varattu 14,5 miljoonaa euroa. Hakukriteereissä korostetaan harrastustoiminnan laatua, määrää ja saavutettavuutta. Lasten Liike -toimintamalli vastaa tukikriteereihin liikunnallisten harrastusten osalta koulutusten ja laatulupauksen avulla.

Harrastamisen Suomen mallin tavoite on mahdollistaa jokaiselle lapselle mielekäs ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Erityisavustus kunnille Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen on haettavissa AVI:en sivujen kautta 15.2.22.3.2022 klo 16.15.

Lasten Liike -toimintamalli on Olympiakomitean ja liikuntajärjestöjen yhdessä kehittämä malli liikunnallisen harrastustoiminnan toteuttamiseen. Se on ollut kuntien, seurojen ja yhdistysten käytössä vuodesta 2016 ja toiminnan ytimessä ovat ohjaajien osaaminen sekä valmiit työkalut ja materiaalit harrastustoiminnan toteuttamiseen. Lasten Liike toimii yhteisenä laatutunnuksena perheille kaikille avoimesta liikunnallisesta harrastustoiminnasta.

Lasten liike -mallin etuja ovat laatu, sujuva toteutus ja saavutettavuus. Nämä ovat myös Harrastamisen Suomen mallin tukihaun keskeisiä kriteerejä.

Lasten Liikkeen myötä

  • Kunnassa tarjottu liikunnallinen harrastustoiminta vastaa Harrastamisen Suomen mallin laadullisia vaatimuksia.
  • Kunta saa valmiin konseptin liikunnallisten harrastusten sujuvaan toteutukseen ja markkinointiin.
  • Kunta rakentaa vahvaa kuntabrändiä ja tukee lapsiperheiden hyvinvointia yhdessä esimerkiksi paikkakunnan urheiluseurojen kanssa.

Lasten Liike -palvelut ja laatutunnuksen saa käyttöön, kun

Näin kunta voi hyödyntää Lasten Liikkeen harrastustoiminnan järjestämisessä

  • Kirjaamalla Lasten Liikkeen Harrastamisen Suomen mallin tukihakuun; ”Kuntamme varmistaa liikunnallisten harrastusten ohjaajien osaamisen kouluttamalla heidät Lasten Liike koulutuksilla ja hyödyntää Lasten Liike laatulupausta toiminnan laadun varmistamisessa.” Koulutuskustannuksia on mahdollista esittää osana kokonaiskustannuksia hakemuksella, eli osana kunnan omarahoitusta, mikäli koulutuskustannukset ovat selkeä osa hanketta ja ne ovat perusteltuja.
  • Ilmoittamalla liikunnallisten harrastusten ohjaajat oman alueen liikunnan aluejärjestön järjestämään ohjaajakoulutukseen tai tilaamalla kuntaan oman kuntakohtaisen koulutuksen.
  • Hyödyntämällä Lasten Liike -tunnusta, laatulupausta ja tukimateriaaleja viestinnässä kertomaan perheille turvallisesta ja laadukkaasta liikunnallisesta harrastustoiminnasta.

Miten urheiluseurat pääsevät mukaan?

Harrastamisen Suomen malli tuo urheiluseuroille mahdollisuuden kuntayhteistyöhön koulupäivän yhteyteen rakennetun harrastustoiminnan muodossa. Urheiluseurojen kannattaa ottaa jo nyt yhteyttä oman kuntansa harrastuskoordinaattoriin ja ilmaista kiinnostuksensa harrastustoiminnan järjestämisestä ensi syksynä/lukukautena.

ESLUn alueen avoimet Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutukset keväällä 2022 – ilmoittaudu mukaan!

Voit myös tilata seurallesi tai kunnallesi oman Lasten Liike -koulutuksen. Lisätietoja ja tarjouspyynnöt: ESLUn lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, Sari Lähdesmäki, puh. 040 544 7771.

Lähde ja kuva: Olympiakomitea