Valikko 3 / 2023
Jalat, jotka nousevat portaita

Ikääntyneiden liikuntapalveluiden tuotteistamisella elinvoimaa seuratoimintaan

Paikalliset urheiluseurat tarjoavat olemassa olevan ja ainutlaatuisen verkoston ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitoon ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisen. Tämän ohella seurat luovat oivan alustan iäkkäille myös yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemiselle. Isosta ja heterogeenisesta kohderyhmästä on mahdollisuus löytää innokkaita toimijoita ja tekijöitä myös seura-arjen pyörittämiseen.

Terveyttä edistävän liikunnan merkityksestä on tärkeää puhua kaikkien ikäryhmien kohdalla, mutta erityisesti iäkkäiden, sillä liikunta säilyttää ja parantaa lihasvoimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja kävelykykyä sekä vahvistaa mielen hyvinvointia ja toimintakykyä. Iäkkäiden liikunnan edistäminen tulee nähdä myös yhteiskunnallisesti merkittävänä toimintana. Sen avulla vahvistetaan iäkkään voimavaroja ja edellytyksiä itsenäiseen ja mielekkääseen elämään. Valitettavasti urheiluseurojen potentiaalia ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämistyössä ei mielestäni ole vielä täysimääräisesti hyödynnetty. Keskustelua kuitenkin käydään niin kolmannen sektorin, kuntien kuin hyvinvointialueiden kesken, jotta tämäkin mahdollisuus saadaan iäkkäiden tietoon ja palvelurakenteisiin.

Jos seuralla on mielenkiintoa ja tahtotila tarjota toimintaa iäkkäille, kannattaa sen tutustua tarkasti kohderyhmään ja huomioida heidän tarpeensa ja toiveensa toiminnassa. Tämä luo paremmat edellytykset saada aikaiseksi vetovoimaista tarjontaa ja pohja pysyvälle toiminnalle. 

Pilotoimme ESLUn kumppaneiden kanssa vuonna 2021 koulutuksen, jonka ydin rakentui palvelumuotoilun maailmasta napattuun lähestymistapaan asiakasymmärryksen lisäämiseen sekä oman toiminta-alueen, toiminnan ja palveluiden analysointiin. Ajatuksena oli, että iäkkäämmälle väestölle seuratoiminta on tuttua omasta nuoruudesta, mutta tänä päivänä seurojen viestit eivät heitä tavoita. 

Koulutuksessa ei pureuduttu varsinaiseen ohjaukseen, vaan enemmän tarjonnan kuvaamiseen sekä pohdittiin menetelmiä, jolla toiminnasta viestitään halutulle kohderyhmälle heidän käyttämiään viestintäkanavia pitkin. Pilottikoulutuksesta saatujen palautteiden perusteella osallistujat kokivat sen avanneen heidän silmiään seuratoiminnan kehittämisestä laajemmin sekä tuoneen rohkeutta kohdentaa omaa toimintaa ja rajatummille kohderyhmille. Samalla selkiytyivät viestit ja välineet, joilla toiminnasta viestittiin ja näin seuran resursseja kyettiin suuntaamaan kustannustehokkaammin. Arvokkaaksi koettiin myös vuoropuhelu niin omien seurakavereiden kesken kuin keskustelut muiden seurojen edustajien kanssa ulkopuolisen asiantuntijan johdattelemana. Nyt koulutusta toteutetaan valtakunnallisesti liikunnan aluejärjestöjen yhteistyökoulutuksena. 

Jos seurasi kaipaa tukea aikuisille ja ikääntyneille suunnatun liikuntatoiminnan innovointiin, niin sitä on tarjolla Aikuis- ja senioriliikunnan tuotteistus urheiluseuroissa -koulutuksessa. Koulutuksen aikana seura luo itse määrittelemänsä tuotteen tai palvelun työikäisille tai ikääntyneille. Se voi olla ihan uusi tai vaikka nykyisistä palveluista päivitetty vetovoimainen versio, jolla on mahdollisuus saada lisää liikettä iäkkäiden arkeen sekä elinvoimaa urheiluseuraan.

Koulutuskokonaisuus on suunnattu seurajohdolle ja seuran toiminnan kehittämisestä, viestinnästä ja tiedottamisesta vastaaville, ei yksin ryhmän ohjaajille. Suositus on, että seurasta osallistuu useampi, jopa viisi henkilöä ideoimaan ja kehittämään toimintaa.  

Kouluttajina toimivat Keski-Suomen Liikunnasta Jyrki Saarela, Lapin Liikunnasta Riina Jänkälä ja Ikäinstituutista Hanna Valkeinen.

Koulutuskokonaisuus järjestetään verkkokoulutuksena. Koulutuskokonaisuus starttaa maanantaina 20.3.2023 klo 18.00–20.00. Muut koulutuspäivät ovat ma 3.4, ke 12.4. ja ma 24.4.
 
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 10.3.2023 tästä linkistä.

Lisätietoa aikuisten ja ikääntyneiden liikuntatoiminnan kehittämisestä antaa ESLUn terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama, puh. 044 901 9289.

Merja Palkama

Terveysliikunnan kehittäjä