Valikko 3 / 2023
Henkilöt laittaneet kädet yhteen toimistopöydän päällä

Yhdistyslain muutokset – ESLU järjestää tiiviin koulutusillan

ESLUn vuoden toinen Seura-Akatemia pureutuu 8.2.2023 voimaan tulleisiin yhdistyslain muutoksiin ja mitä muutokset käytännössä tarkoittavat seuroille.

Yhdistyslain muutokset tulivat voimaan 8.2.2023. Lakimuutokset selkeyttävät lain tulkintaa sekä tarjoavat uusia mahdollisuuksia yhdistyksille. Osa lain tuomista mahdollisuuksista vaatii yhdistyksiltä muutoksia omiin sääntöihin, jos muutokset haluaa ottaa käyttöön. Välttämätöntä sääntöjen muuttaminen ei kuitenkaan ole.

Viimeisen vuoden aikana voimaan tulleet muutokset koskevat muun muassa jäseneksi ottamista, eroamista, jäsenten päätösvallan käyttämistä, hallituksen päätöksentekomenettelyä, kirjanpitovelvollisuutta (helpotuksia pienimuotoisen taloudellisen toiminnan kirjanpitoon) ja vahingonkorvausvastuuta.

Vuoden ensimmäisessä Seura-Akatemiassa käytiin läpi yhdistyslakimuutoksen tilannetta ja tutustuttiin esitettyihin lakimuutoksiin. Nyt lain tultua voimaan ESLU järjestää etäkoulutuksen 22.3.2023, jossa käydään kohta kohdalta läpi, mitä sääntömuutoksissa tulee ottaa huomioon, mikäli lain tuomat mahdollisuudet halutaan ottaa käyttöön.

Illan asiantuntijana toimii asianajaja Teppo Laine, joka on toiminut yhdistysoikeuden oikeudellisena neuvonantajana ESLUssa jo viidentoista vuoden ajan. Asiantuntijalle voi lähettää ennakkokysymyksiä ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu koulutukseen 16.3. mennessä tästä linkistä. Koulutuksen hinta on 40 euroa / osallistuja.

Muutoksia tehdessään on hyvä käydä säännöt kokonaisuudessaan läpi ja tehdä kaikki tarvittavat muutokset kerralla. ESLU myös sparraa seuroja sääntömuutoksien teossa.

Lisätietoja: Sari Kuosmanen, seuratoiminnan kehittäjä, ESLU, puh. 040 450 1950.

Sari Kuosmanen

Seuratoiminnan kehittäjä