Valikko 3 / 2023
Lapset iloitsevat urheilukentällä, hymyilevät ja pitävät käsiään ylhäällä

Seuratoiminta on sijoitus suomalaisten hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen

Liikkumattomuus aiheuttaa vakavan haasteen sekä kansanterveydelle että kansantaloudelle. Kun kevään eduskuntavaalit lähestyvät, vaalikeskusteluissa on tärkeä nostaa esille, että tarvitsemme lisää liikettä. Harrastaminen ja liikunta ovat suomalaisille tärkeitä asioita - keskeisiä hyvinvoinnin rakennusosia, jotka tarjoavat meille hyvinvointia, iloa ja elämyksiä arkeen.

Jotta huolestuttava liikkumattomuuskehitys saadaan käännettyä, nyt on aika panostaa seuratoimintaan. Seurat ja liikuntajärjestöt ovat paikallistason liikuntatoiminnan moottoreita. Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kivijalka, joka liikuttaa laajasti suomalaisia ja luo yhteisöllisyyttä. Seuratoimintaan osallistuu peräti 1,8 miljoonaa suomalaista - liikunnan kansalaistoiminta on siis Suomen suurin kansanliike.

Ensin koronapandemia ja sitten energiakriisi ovat kurittaneet seuratoimintaa taloudellisesti. Siksi keskeistä on, että liikunnan kansalaistoimintaa tuetaan säilyttämällä liikunnan ja urheilun järjestöjen avustusmäärät vähintään ennallaan. Pitkäjänteisyyden lisäämiseksi on tärkeää mahdollistaa avustuspäätökset useammaksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi yksityisen rahoituksen lisäämiseksi lahjoitusten verovähennysoikeus tulisi laajentaa liikuntaan ja urheiluun kohdistuviin lahjoituksiin.

Seuroja tukemalla edistetään suomalaisten liikuntamahdollisuuksia ja huippu-urheilumenestystä. Päättäjien on hyvä muistaa, että vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta on yhteiskunnalle kustannustehokas tapa järjestää liikuntaa ja urheilua. Seura- ja yhdistystoiminta perustuu vahvasti vapaaehtoisuuteen: seuroissa on yli puoli miljoonaa vapaaehtoista.

Lisäksi liikettä on lisättävä sinne, missä lapset ja nuoret tavoitetaan laajasti: koulupäivän yhteyteen. Tällä hallituskaudella Suomeen on luotu Harrastamisen Suomen malli, jonka myötä valtio tukee harrastamista vuosittaisilla valtionavustuksilla. Mallista on tehtävä entistäkin liikuttavampi, mitä voidaan edistää vahvistamalla seurojen roolia harrastusten järjestämisessä. Tavoitteena tulee olla, että jokaiselle lapselle tarjotaan mieluisa ja maksuton liikuntaharrastus.

Koronapandemian myötä monet, etenkin lapset ja nuoret, putosivat pois harrastustoiminnan parista. Siksi nyt on aika tukea seura- ja yhdistystoimintaa ja auttaa suomalaisia palaamaan harrastusten pariin. Seuratoiminta on erinomainen sijoitus yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin.

Päivi Ahlroos-Tanttu

Toiminnanjohtaja