Valikko 4 / 2023
Kesäavustuksen kuvaukset 2022

ESLUlta avustusta lasten ja nuorten kesätoiminnan lisäämiseen ajalle 1.4.–30.9.2023 – seuroille suunnattu haku on auki

ESLU jakaa avustusta lasten ja nuorten kesätoiminnan lisäämiseen edelleen urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin ja harrastustoiminnan lisäämiseen. Tarkoituksena on työllistää 500 nuorta. Lisäksi tukea on saatu osaamisen lisäämiseen.

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi ESLU tukee nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.4.–30.9.2023. Nuoreksi määritellään tukihaussa 15–29-vuotiaat.

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai -palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö.

Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen.

Liikunnan aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että 

  • lähtökohta on, että työllistetään nuori kahdeksi (2) viikoksi, 5–6 tuntia/työpäivä, max. 30 tuntia/viikko (työajan voi jaksottaa esim. yksi leiriviikko kesäkuussa, toinen elokuussa tai kesäelokuun ajan muutaman tunnin viikossa) 
  • palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut (huom. tukea ei voi jakaa useamman nuoren kesken) 
  • samalla seuralla voi olla useampikin nuori (max. 10) työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää 

Avustuksen myöntämiselle edellytyksenä on seuran edustajan osallistuminen työnantajakoulutukseemme. Osallistuja voi olla kuka tahansa seuran hallinnosta. Avustuksen myöntämiseen ja määrään vaikuttaa seuran toiminnan laajuus, arvio tuen vaikutuksesta seuran kesätoimintaan ja halukkuus kouluttaa nuoria.  

ESLUn koulutukset kesätoiminnan tukemiseen löydät koottuna ESLUn sivuilta.

Koulutuksilla lisätään seurojen elinvoimaa ja osaamista. Ohjaajakoulutuksilla tuetaan osaamista matalankynnyksen toimintaan. Seura voi kouluttaa useamman nuoren, mitä tuella on palkattu.

Täytä hakemus hakulomakkeella pe 14.4.2023 klo 23.59 mennessä. Päätöksiä tehdään jo hakuaikana. 

Hakemukseen pääset tästä linkistä.

 


Prosessin kulku 

  1. Seura täyttää hakukaavakkeen viimeistään 14.4.2023. 
  1.  ESLU käsittelee hakemuksia jo hakuaikana. Päätöksistä ilmoitetaan seuran yhteyshenkilölle viimeistään viikolla 17. Valituille seuroille lähetetään delegointisopimus yhteyshenkilön sähköpostiin. 
  1. Avustus vaatii delegointisopimusta ja raportointia, joka edellyttää omaa kustannuspaikkaa. 
  1. Seura allekirjoittaa delegointisopimuksen seuran allekirjoitussääntöjen mukaan ja toimittaa sopimuksen ESLUn (allekirjoita, skannaa ja lähetä) Stina Koivistolle, stina.koivisto@eslu.fi 
  1. ESLU julkaisee tukea saavien seurojen nimet.  
  1. Seuran edustaja ja palkatut nuoret osallistuvat ESLU koulutuksiin  
  1. ESLU suorittaa 700 € maksun seuran osoittamalle tilille noin kahden viikon kuluessa tukipäätöksen ja kohdassa 3) allekirjoitetun delegointisopimuksen lähettämisen jälkeen.  

Seuran yhteyshenkilö tekee lyhyen raportin ja toimittaa seuran kirjanpidosta kustannuspaikkaraportin mahdollisimman pian työsopimuksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään 15.10.2023, Stina Koivistolle (allekirjoita, skannaa ja lähetä).

Tuodaan yhdessä hyvää asiaa esille eri kanavissa #ESLUry #KesätoimintaAvustus.

Lisätietoja: Stina Koivisto, taloussihteeri, puh. 045 232 0110 ja Sari Kuosmanen, seuratoiminnan kehittäjä, puh. 040 450 1950

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija