Seurojen elinvoimaisuuden tukemiseksi ESLU kouluttaa, kehittää ja konsultoi seuroja vastaamaan liikunnan ja urheilun yhä vaativampiin odotuksiin.

Koulutusta tukemaan nuorten harrastus- ja kesätoimintaa

Seura työnantajana - koulutus

Lasten Liike -ohjaajakoulutukset

Arvostava kohtaaminen ja vuorovaikutustaidot -koulutus

Urheilu- ja kinesioteippauksen perusteet -koulutus

Pelit ja leikit -koulutus

ESLU on saanut tukea koulutuksen toteutukseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Tuodaan yhdessä hyvää asiaa esille eri kanavissa #ESLUry #KesätoimintaAvustus.