Valikko 8 / 2023
Liitutaululla What's next -teksti

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Toiminnan kehittäminen vaatii usein lisää resursseja ja yksi seuroille tarjolla ollut avustusmuoto on opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki. Kehittämistoimia suunnitellessa kannattaa pitää mielessä, mitkä ovat organisaation tavoitteet lähitulevaisuudessa? Mitä konkreettisia asioita haluaisitte saada toteutumaan? Jos tavoitteet ja rahoitusohjelman kriteerit kohtaavat, on lisäresurssin saaminen mahdollista

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut vuosittain seuroille avustusta lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Tämän vuoden hakua ei ole vielä vahvistettu, mutta mikäli kehittämistoimenpiteitä on suunnitelmissa, kannattaa hakemuksen luonnostelu aloittaa viimeistään nyt. Hyvin suunniteltu ja kohdennettu hanke saa varmemmin rahoitusta ja käynnistyminen on nopeampaa.  

Seuratoiminnan kehittämisavustuksella on muun muassa kokeiltu innovatiivisia toimintamalleja sekä lisätty toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehitetty lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Lisäksi seuratuen avulla on vahvistettu toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, tuettu vapaaehtoistyötä sekä ennaltaehkäisty liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina. 

Vinkit seuratuen hakemiseksi: 

  • Kehittämishankkeen valmistelulle on hyvä varata huolella aikaa. Suunnittelutyö kannattaa aloittaa heti.  
  • Hakiessa on hyvä kuvata mahdollisimman tarkasti kehittämisen tavoitteet, niiden toimenpiteet ja seurantamittarit.  
  • Toiminnan vakiinnuttaminen seuran omaksi toiminnaksi avustuskauden jälkeen on tärkeä miettiä ja kirjata osaksi hakemusta. Hakemuksessa kuvataan, miten vakiinnuttaminen tehdään.  
  • Hakemus kannattaa palauttaa hyvissä ajoin (ei viimeisenä hakupäivänä).  
  • Hakemukseen tarvitaan yhdistysrekisteriote, josta ilmenee seuran viralliset nimenkirjoittajat.  
  • Lajiliittojen ja Liikunnan aluejärjestöjen asiantuntijat antavat mielellään sparrausapua.  

Viimevuotisen haun ohjeisiin ja kriteereihin voit tutustua opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla. Mikäli haku avataan tälle vuodelle, kannattaa ohjeet ja kriteerit tarkastaa mahdollisten muutosten osalta.

Suunnitteluvaiheen avuksi ESLUn sparraus 

ESLU sparraa mielellään kehittämishankkeiden suunnittelussa ja hakemuksen teossa. Sparraus on maksutonta. Kysy lisää ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Sari Kuosmaselta, puh. 040 450 1950  

Kuvituskuva: Pixabay

Sari Kuosmanen

Seuratoiminnan kehittäjä