Valikko 8 / 2023

Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hanke jalkautui ESLUn alueen seuroihin

ESLUn Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hankkeessa olemme erityisen innoissamme viimeisimmästä vaiheesta, jossa olemme jalkautuneet alueemme urheiluseuroihin. Seurat ovat saaneet itse valita Digiloikka-koulutuksista heitä kiinnostavimman teeman, ja selvästi suosituin aihealue on ollut viestintä. Seuran menestyksellinen toiminta nojaa vahvasti yhteisöllisyyteen ja tehokkaaseen viestintään, mikä osaltaan motivoi monia seuroja lähestymään meitä erityisesti aihepiiriin liittyvien koulutusten osalta.

Sosiaalinen media on nykypäivänä äärimmäisen tärkeä väline viestinnässä ja brändin rakentamisessa. Viestinnällä on valtava merkitys ja paljon voimaa. Erityisesti sosiaalisen median kanavat tarjoavat nopean ja vaikuttavan tavan tavoittaa jäsenistöä sekä laajentaa omaa yleisöä. Parhaimmillaan tehokas viestintä luo uusia yhteyksiä ja vahvistaa seurayhteisöä entisestään.

Digiloikka-hankkeen viestintäkoulutukset eivät ole rajoittuneet pelkästään teoreettiseen tietoon, vaan olemme pyrkineet käsittelemään teemoja käytännön näkökulmista. Se on tuonut koulutukset lähemmäs arkipäivän tarpeita ja seurojen arkea. Koulutuksissa olemme muun muassa paneutuneet kohderyhmien ymmärtämiseen ja käytännön sisältöideoiden luomiseen.

Toimivan ja tehokkaan viestinnän luominen seuroihin voi olla alkuun haastavaa, mutta samalla se on erittäin palkitsevaa. Alussa oikean sävyn ja viestintätyylin löytäminen saattaa vaatia kokeiluja, eikä menestys välttämättä tule heti. Harjoittelu tekee kuitenkin mestarin tälläkin saralla ja taito viestiä sosiaalisessa mediassa kehittyy jatkuvasti. Sosiaalisen median parissa toimiessa saamme jatkuvasti palautetta, ja kun oppimme ymmärtämään yleisöämme paremmin, osaamme luoda sisältöä, joka herättää entistä vahvempaa kiinnostusta ja innostaa seuraajia osallistumaan aktiivisesti.

Somestrategian luominen on matka, joka vaatii kärsivällisyyttä ja avointa mieltä. Olen varma siitä, että jokaisella meistä on mahdollisuus vahvistaa oman seuransa brändiä ja luoda merkityksellistä vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa seuraajiensa kanssa. On tärkeää antaa projektille riittävästi aikaa, kuunnella yleisöä, oppia virheistä ja nauttia matkasta, sillä kaikki tämä tekee sosiaalisesta mediasta ja somestrategian rakentamisesta palkitsevaa.

Olen seuroja kouluttaessani huomannut, kuinka seurat ovat hyvin eri vaiheissa sosiaalisen median tekemisessä. Olen kuitenkin erityisen ilahtunut siitä, kuinka kaikki ovat rohkeasti lähteneet pohtimaan ja ideoimaan viestintää eteenpäin omissa seuroissaan. Innostus on ollut suorastaan käsinkosketeltavaa!

Vahvista digiosaamista - Digiloikka-hankkeen koulutukset (jatkuva ilmoittautuminen)

Seuraavia Digiloikka-koulutuksia viedään parhaillaan oppimisalustalle (Koulutukset avataan oppimisalustalle vuoden lopussa)    

  • Seuratoiminnan kehittäminen digitaalisessa toimintaympäristössä
  • Digitaaliset järjestelmät ja taloushallinto urheiluseurassa             
  • Työhyvinvointi seuratoiminnassa
  • Joukkueiden ja urheilijoiden somepresenssi
  • Seuran somestrategia
  • Yhteisöllisyys ja vapaaehtoisuus seuratoiminnassa

Lisätietoja: Viivi Ylönen, Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hanke, projektikoordinaattori, puh. 044 593 0228 

Kuvituskuva: ESLU


Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanketta koordinoi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (ESLU) sekä Laurea-ammattikorkeakoulu.

Viivi Ylönen

Projektikoordinaattori, Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hanke