Valikko 1 / 2024
Eri-ikäisiä urheilukentällä heittämässä toisilleen ylävitosia

ESLUn seurakartoituksesta näkymiä paikallisten seurojen arkeen ja suuntaviivoja toiminnan kehittämiseen

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU toteutti loppuvuodesta 2023 jäsenilleen ja alueensa seuroille suunnatun seurakartoituksen, jolla selvitettiin liikunta- ja urheiluseurojen arkea, tulevaisuuden näkymiä sekä näkemyksiä ESLUn toiminnasta ja toiveista tulevaan.

Vuoden 2023 kartoitukseen saatiin 84 vastausta. Viesti kartoituksesta lähetettiin ESLUn rekisterissä oleville toiminta-alueen seurojen yleisosoitteisiin sekä seurojen toiminnanjohtajille ja puheenjohtajille. Suurin osa vastauksista oli helsinkiläisistä ja espoolaisista seuroista, ja vastaajaseuroista 33 prosenttia edusti 501–1000 jäsenen seuroja. Vastanneista seuroista 76 prosentilla on palkattuja työntekijöitä, mikä oli hieman edemmän kuin edellisellä kerralla tehdyssä kartoituksessa.

Tulevia seuratoimintaa koskevia haasteita kysyttäessä kartoituksesta nousi esille, että 70 prosenttia vastaajista kertoi haasteekseen vapaaehtoisten sitoutumisen mukaan toimintaan. Vastaava tulos tuli esille myös Olympiakomitean toteuttamassa valtakunnallisessa seurakyselyssä. Haasteiksi koettiin myös työtehtävien kasaantumisen yhdelle henkilölle (46 %) sekä olosuhteet ja resurssit (42 %), kertoo ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

Vapaaehtoisten rekrytointiin ja innostamiseen seuratoiminnan pariin nostettiin myös tärkeäksi tukipalvelun tarpeeksi.

Harrastamisen Suomen malli – miten seuratoimijat asian kokevat

Kartoituksessa selvitettiin seurojen ajatuksia myös Harrastamisen Suomen mallista. Vastanneista seuroista 19 prosenttia järjestää Harrastamisen Suomen mallin toimintaa, 62 prosenttia ei järjestä kyseistä toimintaa ja 19 prosenttia ei osannut sanoa.

– Kysyimme minkälaista tukea seurat toivoisivat Harrastamisen Suomen malliin liittyen. Avoimista vastauksista nousi esille muun muassa seuraavia seikkoja: ohjaaja- eli henkilöstöresurssit, neuvonta kilpailutusten suhteen ja selkeyttä toimintaan. Osa seuroista nosti myös esille, ettei tukea tarvita, koska ovat löytäneet vastauksia kysymyksiin ja/tai ratkaisseet eteen tulleet haasteet, kertoo Ahlroos-Tanttu.

Osa vastaajista koki, ettei tukea tarvita vaan toiminta on jo selkeä osa seuran perustoimintaa ja tietoa aiheesta on riittävästi. Vastauksista nousi esille myös kunnan rooli: osa vastaajista toivoi kunnan aktivoitumista asian tiimoilta, osa puolestaan kiitteli, kuinka kunnan kanssa on saatu Harrastamisen Suomen malli toimimaan jouhevasti.

Kiitos kaikille vastaajille!

Tukeaksemme toiminta-alueemme seuroja parhaalla mahdollisella tavalla kysyimme seuratoimijoilta myös palautetta ESLUn toiminnasta. Valitettavasti vastauksia ei saatu ESLUn alueen jokaisesta kunnasta, mutta jokainen vastaus on meille arvokas.

– Kartoitus oli jatkoa ESLUn aiemmille seurakartoituksille ja -tutkimuksille, joita on tehty jo vuodesta 2005 alkaen. Kiitämme kaikkia vastaajia aktiivisuudesta. Kartoitukseen vastaamalla seuratoimijat pystyivät vaikuttamaan muun muassa ESLUn palveluiden kehittämiseen, ja hyödynnämmekin palautteita toiminnan suunnittelussa, toteaa Ahlroos-Tanttu.

Lisätietoja: Päivi Ahlroos-Tanttu, toiminnanjohtaja, puh. 040 716 1355

Kuvituskuva: ESLU