Sports Club for Health

Olympiakomitean hallinnoiman yhdeksän EU-maan Sports Club for Health -hankeen tavoitteena on kehittää ja tuoda käytäntöön uusia toimintamalleja urheiluseuroille terveysliikunnan kehittämiseen sekä toteuttamiseen. Uudenlaista työtä terveysliikuntaan liittyen on tehty tiiviisti yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen, lajiliittojen, yliopistojen ja kansainvälisten urheiluorganisaatioiden kanssa.

Hanke tarjoaa mukana oleville toimijoille mahdollisuuden verkostoitua, kuulla erilaisista käytänteistä kansainvälisillä foorumeilla ja kehittää niiden pohjalta toimintamalleja, joista hyötyvät kansallisessa toiminnassa lajiliitot, seurat ja ennen kaikkea harrastajat. Hanke tuottaa sekä kansallisesti että eurooppalaisella tasolla tietoa ja toimintamalleja lajiliittojen ja urheiluseurojen käytännön työhön.

”Urheiluseurojen ehkäpä oleellisin tehtävä on terveyden edistäminen liikunnan kautta, oli kyse sitten kilpailu- tai harrastetoiminnasta. Sports Club for Health -hankkeen avulla pyrimme tukemaan seurojen harrastetoiminnan kehitystyötä. Kehitystyö lähtee liikkeelle siitä, että seuroissa tiedostetaan myös terveyden edistämiseen liittyvät näkökulmat seuratoiminnassa. Hankkeen kautta voimme tarjota seurakehitystyöhön konkreettisia työkaluja ja malleja”, kertoo hankkeessa mukana olleen Uimaliiton toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö.

Suomessa jatketaan Sports Club for Health -toimintatavan käytäntöön vientiä muun muassa tulevassa Seuratoiminnan laatuohjelmassa. SCfH-toiminnalla edistetään valtakunnallisia Muutosta liikkeellä! -linjauksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan.


Lisää tietoa sekä materiaaleja lajiliitoille, urheiluseuroille, tutkijoille ja poliittisille toimijoille löytyy osoitteessa www.scforh.info

Suomesta hankkeessa ovat mukana Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, Uimaliitto, Voimisteluliitto, Ratsastajainliitto, Nyrkkeilyliitto, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu, Jyväskylän Yliopisto sekä Turun Yliopisto.