Valikko 3 / 2019

Easysti liikettä helsinkiläisille lapsille ja nuorille jo kymmenen vuoden ajan!

EasySportia, Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimaa alakoululaisille suunnattua matalan kynnyksen liikunnallista harrastustoimintaa, on järjestetty seurayhteistyössä jo vuodesta 2008. EasySport on kaikille avointa, edullista tai täysin maksutonta harrastustoimintaa, jota järjestetään ympäri Helsinkiä lähellä lapsia ja nuoria.

Seuratoiminnasta poiketen, toimintaan ei tarvitse etukäteen ilmoittautua ja sitoutua, vaan lapset voivat kokeilla eri tunteja vapaasti ja tulla mukaan myös kesken kauden. EasySportin ryhmistä valtaosa toimii koulupäivän jälkeen lähikoulun tiloissa. Liikkumisen edistäminen, lapsilähtöisyys, leikkimielisyys ja hauskuus ovat EasySportin tunnuspiirteitä.

Hankerahoituksella alun perin alkanut toiminta on vakiinnuttanut paikkansa niin liikuntapalveluiden kuin seurojen toiminnassa. Yhteistyöseuroja liikuntapalveluilla on tällä hetkellä 40 ja uusia EasySportin arvojen mukaiseen toimintaan sitoutuneita seuroja otetaan ilolla mukaan yhteistyöhön. Yhteistyömallissa liikuntapalvelut koordinoi yhdessä peruskoulujen kanssa EasySport toimintaa; koulut tarjoavat tilansa ja välineensä EasySportin käyttöön kun liikuntapalvelut yhdistää seuran ja koulun sekä maksaa yhteistyöseuralle ohjauspalkkion kausittain.  Tällä hetkellä EasySport ryhmissä liikkuu lähes 6 000 helsinkiläistä lasta.

EasySport vastaa aidosti perheiden kysyntään helposta harrastamisesta. EasySport on myös edistänyt koulupositiivisuutta ja osallistujien sosiaalisia taitoja. Yhteistyöseurat ovat pystyneet palkkaamaan osa-aikaisia liikunnanohjaajia täysipäiväisesti EasySportin toiminnan ajoittuessa iltapäiviin ennen seuraharjoitusten alkamista.

Tällä hetkellä EasySportin yksi kehittämisen painopiste on kohdennettujen EasySport Erityiset –ryhmien perustamisessa. Yhteistyöseuroja toivotaan toteuttamaan erityisoppilaiden liikuntaa osana heidän iltapäiviään. Lisäksi liikuntapalvelut panostavat tulevaisuudessa entistä enemmän EasySport seuratyöntekijöiden kouluttamiseen erityisyyden huomioimiseksi, jotta kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus harrastaa helposti liikuntaa lähellä kotiaan.

EasySportin tulevaisuuden näkymät ovat hyvät; lapset ja nuoret löytävät itselleen mieleisten harrastusten pariin ja mahtavat yhteistyöseuramme toteuttavat lapsilähtöistä ja leikkimielistä toimintaa turvallisesti lähellä lapsien arkea.

Mikäli kiinnostuit ja haluat tietää lisää tai tulla mukaan toteuttamaan EasySport-toimintaa, ota yhteyttä Helsingin kaupungin liikuntapalveluihin.


EasySportista lisätietoja antavat:

Pihla Nikkarinen, vastaava liikunnanohjaaja, lapset pihla.nikkarinen@hel.fi / 040 1779866
Riikka Roitto, projektityöntekijä riikka.roitto@hel.fi / 040 1845993
Laura Pirhonen, lasten ja nuorten liikunnansuunnittelija, laura.e.pirhonen@hel.fi /040 1621154

Teksti: Riikka Roitto
Kuvat © Helsingin kaupunki/Maarit Hohteri