Valikko 3 / 2019

Lasten Liike -tukihaku on auennut – Tule mukaan järjestämään liikuntakerhotoimintaa!

Lasten Liike auttaa liikuntakerhojen perustamisessa. Iloista liikuntaa lasten iltapäiviin järjestävät tahot saavat muun muassa ilmaisia ja valmiita kerhomateriaaleja, viestintäpohjia sekä sähköisen alustan kerhoilmoittautumista varten. Mukana on jo 500 kerhoa 100 paikkakunnalla ympäri Suomea.

Lasten Liike -kerhoja voivat järjestää paikalliset urheiluseurat tai muut yhdistykset. Suositeltavaa on, että eri tahot järjestävät toimintaa yhteistyössä. Toimintaa järjestävät tahot saavat taloudellista tukea kerholle ja he sitoutuvat toteuttamaan kerhoja määriteltyjen edellytysten puitteissa.

- Enemmistö lapsista liikkuu terveytensä ja kehityksensä kannalta liian vähän. Iltapäivisin järjestetyt liikuntakerhot tavoittavat vain joka kolmannen lapsen. Lasten Liike -toiminnan tavoitteena on tuoda iltapäivien liikuntakerhot jokaisen lapsen ulottuville. Toimintaa koordinoi ja tukee Olympiakomitea sekä paikallisesti liikunnan aluejärjestöt mukaan lukien ESLU. Meihin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä, jos teillä herää kysymyksiä toiminnan kuluista tai järjestämisestä, kannustaa ESLUn nuorisopäällikkö Tarja Nieminen.

Lasten Liike -tuki

Lukuvuodelle 2019–2020 tukisumma on aina 500 € / kerho. Haetun tuen lisäksi toimintaa järjestävät tahot saavat ohjaajakoulutuksen (arvo noin 100 € / ohjaaja) ja kerhon starttipaketin (arvo noin 100 €). Pakettiin sisältyy muun muassa markkinointimateriaaleja, kerhovinkkejä ja kerhopassit lapsille.

- Tukea voi saada uuteen tai olemassa olevaan toimintaan. Tämä on hyvä starttiraha, jolla toiminta saadaan vauhtiin. Kerhoilla, joilla on jo toimintaan tuen voi käyttää esimerkiksi ohjaajien palkkioihin, liikuntavälineisiin tai tilavuokraan. Starttirahan myötä toimintaa voidaan parantaa entisestään tai varmistaa toiminnan jatkuvuus, toteaa Nieminen.

Lasten Liike -tuen rinnalla voidaan hyödyntää esim. kuntien kerhorahaa tai muita valtion matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminnan tai harrastamisen rahoituslähteitä.

Liikuntakerhon perustaminen on helppoa!

Uusi kerhotukihaku aukesi 1.3.2019 – hakuaikaa on 31.3. asti. Tukea haetaan sähköisen hakulomakkeen kautta. Liikunnan aluejärjestöt tekevät päätökset tukien saajista huhtikuun 2019 aikana.

Tuet maksetaan lukuvuoden 2019–2020 aikana marraskuussa 2019 ja maaliskuussa 2020. Yhteistyössä haetuissa kerhohankkeissa tuki maksetaan yhdelle taholle, jonka vastuulla on tuen jakaminen eteenpäin. Tuki tulee yrityskumppaneilta tai lahjoittajilta ja on rinnastettavissa yksityiseen sponsorirahaan.

Hakukriteerit

  1. Toiminnasta vastuullisen hakijan tulee olla urheiluseura (ry), muu yhdistys (ry) tai muu kolmannen sektorin toimija (esim. seurakunta) tai em. tahot yhdessä. Joissakin poikkeustapauksissa myös esim. kunta voi olla hakijana (esim. rahoitusten jakamisen ja yhdistämisen takia), mutta tällöin seuroja ja yhdistyksiä tulee olla mukana jo hakuvaiheessa.
  2. Tuen hakijalla tulee olla y-tunnus.
  3. Toiminnan toivottaan sijoittuvan iltapäiviin. Perustellusti toiminta voi ajoittua kuitenkin myös koulupäivän sisälle tai aamupäiviin.

Vastuut ja reunaehdot

Tuensaajan vastuulla on:

  1. Suunnitella ja toteuttaa kerho 1-2 krt / vk, suositus 10 vk / lukukausi.
  2. Järjestää toiminta koulupäivän aikana tai välittömässä yhteydessä (klo 8–16 välillä).
  3. Suunnitella toiminta heti koko lukuvuodeksi.
  4. Järjestää kerho mieluiten yhteistyössä paikallisesti eri yhdistysten kesken sekä tiiviissä yhteistyössä koulujen ja kuntien kanssa.

Lasten Liike on koko liikuntayhteisön, koulujen sekä yritysten yhteinen ponnistus alakouluikäisten liikuntakerhotoiminnan lisäämiseksi. Toimintaa koordinoi Suomen Olympiakomitea.


Lisätietoja: ESLUn nuorisopäällikkö Tarja Nieminen, puh. 0400 894 559.

Lähde: Lasten liike

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija