Valikko 3 / 2019

Puututaan epäasialliseen käytökseen - oli kyseessä sitten aikuisen tai lapsen toiminta

Liikunta on edelleen lasten ja nuorten yleisin harrastus. Lasten ja nuorten vapaa-ajantutkimuksesta selvisi, että jopa kolmannes lapsista ja nuorista on kokenut kiusaamista, syrjintää tai epäasiallista käytöstä liikuntaharrastusten parissa. Harrastusten pitäisi tuottaa lapsille ja nuorille iloa ja nautintoa eikä toimia kiusaamisen paikkana.

Liikuntaharrastus on koulun ja internetin jälkeen kolmanneksi yleisin paikka, jossa lapsi tai nuori tulee kiusatuksi tai syrjityksi. Pojat kokevat kiusaamista tyttöjä hieman enemmän. Kiusaamisen, syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuivat erityisesti yli 15-vuotiaat sekä lapset, jotka kokevat kuuluvansa johonkin vähemmistöryhmään.

Lasten ja nuorten vapaa-ajantutkimuksessa nousee esille myös lapset ja nuoret, jotka ovat lopettaneet kokonaan liikunnan harrastamisen kiusaamisen, syrjinnän tai epäasiallisen kohtelun vuoksi. Tämä näkyy erityisesti 15–29-vuotiaiden keskuudessa. Noin 30 prosenttia on joutunut lopettamaan liikuntaharrastuksen kyseisten tekijöiden vuoksi.

Iso osa harrastamisesta tapahtuu aikuisen valvonnassa, joten luvut ovat surullista luettavaa. Asiaan on puututtava koko urheilukentällä – meillä aikuisilla on suuri vastuu!
Tutkimuksen mukaan lapset ja nuoret kertovat kohdanneen kiusaamista ja syrjintää ennen kaikkea muiden lasten ja nuorten taholta. Noin 70 prosenttia vastanneista on kokenut saavansa apua epäasialliseen kohteluun. Erityisesti epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneet 10–14-vuotiaat kertovat saaneensa asiassa apua.

Kiusaamiseen ja epäasialliseen kohteluun halutaan puuttua, ja asian eteen on herätty ja toimenpiteisiin ryhdytty. Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatimassa harrastustoimijoille ohjeistuksen kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi. Lisäksi Väestöliiton ja urheilutahojen Et ole yksin -yhteishankkeen tukipalvelut auttavat epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuneita ja heidän läheisiään. Hankkeen päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista ja väkivallan kokemuksia urheilun parissa. Hankkeen myötä tuotetaan myös koulutusmateriaaleja ja verkkokoulutusta seuroille.

Millaisen mallin seuranne ohjaava aikuinen antaa lapselle ja nuorelle kiusaamistilanteissa? Entä miten seurassanne puututaan epäasialliseen käytökseen?  Valmentajan ja ohjaajan toiminnalla on suuri merkitys lapsen ja nuoren harrastuksessa viihtymiseen. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat yksi valmentamisen ja ohjaamisen kivijaloista. Tiedoista ei kuitenkaan ole hyötyä, ellei opittua viedä omaan toimintaan. ESLUn huhtikuun Vp-klubissa valmentajien ja ohjaajien on mahdollista vaihtaa ajatuksia aiheesta sekä jakaa oppejaan ja kokemuksiaan.

Kiusaamisesta ja epäasiallisesta käytöksestä on hyvä keskustella avoimesti. Asia on hyvä nostaa esille seuroissa myös hallinnon tasolla ja etenkin pohtia, miten kiusaamisesta vapaa harrastaminen saadaan osaksi toimintaa. Minkäänlaista epäasiallista käytöstä ei tule hyväksyä.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Liikuntaneuvosto, Väestöliitto

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija