Pj-klubi

Pj-klubi on seurojen puheenjohtajille tarkoitettu tapaamis- ja kouluttautumisfoorumi, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisissa puheenjohtajille tarjotaan ajankohtaisen tiedon lisäksi mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia seuratoiminnan johtamisesta. Pj-klubi on ESLUn jäsenseuroille maksuton.

Tj-klubi

Tj-klubi on seurojen palkatuille päätoimisille työntekijöille suunnattu keskustelufoorumi, jossa seuratoimijoiden on mahdollista verkottua yli laji- ja seurarajojen sekä saada käytännön tukea muilta urheiluseuroissa työskenteleviltä henkilöiltä. Tj-klubin teemoiksi valikoidaan aiheita, jotka seurojen päätoimiset ovat kokeneet keskeisiksi. Klubissa käsitellään muun muassa urheiluseuran ammattimaistumiseen liittyviä haasteita sekä keskustellaan seuroihin palkattujen työntekijöiden tarpeista ja urheiluseuran roolista työnantajana. Tj-klubi kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

Vp-klubi

Vp-klubi on Tj-klubin rinnalle perustettu foorumi, jonka avulla seurojen palkattuja työntekijöitä voidaan palvella entistäkin paremmin. Klubi on suunnattu seurojen palkatuille valmennuspäälliköille, ohjaajille ja valmentajille ja se tarjoaa ajankohtaista koulutusta sekä ympäristön seuratoimijoiden väliseen verkostoitumiseen.

Jojo-klubi

Jojo-klubi on kaikkien lajien seurojen joukkueenjohtajille tarkoitettu tapaamis- ja kouluttautumisfoorumi, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, kerran kevät- ja kerran syyskaudella. Klubit tarjoavat joukkueenjohtajille ajankohtaisen tiedon lisäksi mahdollisuuden verkostoitua sekä vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia, yli laji- ja seurarajojen. Tapaamisten teemoiksi toivomme osallistujilta ehdotuksia, jotka joukkueenjohtajat kokevat kiinnostaviksi ja keskeisiksi.

Sk-klubi

Sk-klubi on tarkoitettu ESLUn alueella toimiville järjestöjen seurakehittäjille. Klubissa käsitellään seuratoiminnan kehittämisen haasteita ja mahdollisuuksia. Sk-klubi toimii keskustelufoorumina, jossa seurakehittäjillä on mahdollisuus verkostoitua, saada tukea muilta sekä sopia käytännön yhteistyöstä. Klubi kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

Ilmoittautumiset ja aikataulut löydät tapahtumakalenterista!