9.11.2022

ESLUn syyskokous hyväksyi vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä valitsi uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokouksessa käytiin läpi Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hankkeen kuulumisia sekä esiteltiin ESLUn vastuullisuusohjelman päivitetty Ympäristö ja kestävä kehitys -osio.

ESLUn hallinnoiman Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hankkeen tavoitteena on tukea ja lisätä osallistujan omaa ymmärrystä digitalisaatiosta ja vahvistaa hänen digiosaamistaan. Hankkeessa tarjotaan oivalluksia siitä, miten digitaalisuutta voisi entistä monipuolisemmin hyödyntää omassa sekä koko seuran toiminnassa.

– Hankkeen koulutuskokonaisuus tulee sisältämään yhteensä kymmenen erilaista seurahallinnon koulutusta monipuolisilla teemoilla. Koulutukset ovat maksuttomia ja niihin voi osallistua kuka tahansa seuratoimija tai seuratoiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostunut henkilö. Kokonaisuus on luotu kuullen seurojen toiveita, jotta sisällöt vastaavat mahdollisimman hyvin seurojen tarpeisiin, kertoi hankkeen projektikoordinaattori Viivi Ylönen.

Ympäristö ja kestävä kehitys vahva osa ESLUn vastuullisuusohjelmaa

ESLUlla on ollut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuodesta 2016 lähtien. Syyskokouksessa esiteltiin ESLUn vastuullisuusohjelman päivitetty Ympäristö ja kestävä kehitys -osio. Päivityksessä jaoteltiin ”Me ESLUssa” ja jäsenille suunnattu toiminta sekä tehtiin konkreettisempi toimintasuunnitelma (tavoite, toimenpiteet, aikataulu, vastuuhenkilöt, arviointi ja seuranta).

Vastuullisuusteemat ovat olleet esillä ESLUn koulutuksissa ja viestintäkanavissa, ja näin jatkamme myös tulevana vuonna. Haluamme jalkauttaa tärkeää asiaa jäsenillemme sekä muille liikunnan ja urheilun parissa toimiville.

Jani Merimaa ja Risto Spora uusiksi hallituksen jäseniksi

ESLUn syyskokous hyväksyi vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä valitsi toimintasääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudelle 2023–2024.

Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Kirsi Johansson, Sirkka Ojaniemi ja Päivi Wickström valittiin jatkamaan tehtävissään. Pasi Lod ja Eko Viljanen ilmoittivat, etteivät ole enää käytettävissä. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Jani Merimaa (Helsingin Seudun Yleisurheilu, Helsy ry) ja Risto Spora (Helsingin Bowlingliitto, HBL ry).

Lisäksi hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Markku Sistonen sekä hallituksen jäsenet Pasi Andersson, Kirsi Greis, Vesa Reinikkala, Helena Tikkanen ja Tenho Ulmanen vuoden 2023 loppuun.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu, puh. 040 716 1355