3.5.2021

Toukokuun alussa ESLUssa aloittaneella Kaipiolla on laaja kokemus seura- ja järjestötoiminnasta. Seuroissa hän on ollut mukana monissa eri rooleissa, aina liikkujasta hallituksen jäseneksi. Lisäksi hän on toiminut lajiliitossa vastuualueenaan seuratoiminta, ja viimeiset kaksi vuotta seurojen johtamisen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden äärellä.

Laajan kokemuksen ja opintojen pohjalta Kaipio tunnistaa arjen ja ympäristön, jossa liikunta- ja urheiluseurat toimivat. Liikunnallinen elämäntapa ja seuratoiminnan yhteisöllisyys ovat vahvasti läsnä myös Kaipion omassa arjessa muun muassa ratsastusharrastuksen kautta.

Elinikäinen oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat asioita, joihin Kaipio uskoo ja hän haluaakin syventää myös omaa osaamistaan. Kiinnostuksen kohteena ovat ihmiset, yhteisöt ja vuorovaikutustilanteet – seikat, jotka korostuvat myös seuratoiminnassa.

- Minulle on tärkeä toimia arvojeni mukaisesti, avoimesti ja toisia kunnioittaen. Yhteisöllisyyden, oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden kysymykset ovat minulle sydämenasioita, kertoo Virroilla syntynyt ja Vaasassa opiskellut seuramaailman kasvatti.

Kaipion mukaan elämme erikoisia aikoja, eikä paluu takaisin arkeen tapahdu automaattisesti. Seurojen ja lajien tulee pohtia, miten toiminta muuttuu ja miten ihmisiä saadaan uudelleen mukaan. Pandemia on muuttanut tapaamme toimia elämän eri tilanteissa.

- Kun pandemian vaikutus hiipuu, jotkut muutokset, esimerkiksi tapamme työskennellä, kokoustaa tai matkustaa, jäävät varmasti pysyviksi. Useimmat meistä kaipaavat yhteisöllisyyttä, yhdessä harrastamista ja yhdessä tekemistä, ja seuratoiminta on avain tähän kaikkeen. Tällainen toiminta ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, luo toivoa ja antaa elämälle merkityksen, toteaa Kaipio.

- Uskon, että yhdessä tekeminen ja se, että on osa joukkoa ja ryhmää on monelle äärimmäisen tärkeää. Näitä asioita olen pohtinut uuden tehtäväni kynnyksellä ja haluan nostaa näitä ajatuksia esiin myös seurojen kanssa, hän lisää.

Vastuullisuuskysymysten esille nostaminen liikunnan ja urheilun parissa on Kaipion mukaan erinomainen asia. Vastuullisuusohjelmat ovat iso askel eteenpäin, mutta ohjelman käytäntöönpano vaatii vielä panostusta.

- Ihmisoikeuskysymykset, toiminnan eettisyys ja kestävät ratkaisut vaativat jatkuvaa, tietoista ja arvopohjaista työtä. Haluan omalta osaltani olla mukana edistämässä vastuullisuusasioiden huomioimista myös yksittäisten seurojen toiminnassa, sanoo Kaipio.

- ESLUn työyhteisö vaikuttaa innostavalta ja tehtäväkenttä mukavan haastavalta. Olemme kaikki uuden, muuttuneen ajan kynnyksellä ja meidän on mietittävä, miten muutokset vaikuttavat seuratoimintaan. Odotan innolla tästä syntyvää keskustelua. Muuttuva maailma tarjoaa meille lukemattomasti mahdollisuuksia, toteaa Kaipio.

Nina sparrailee ja kouluttaa seuroja ja kuntia myös ruotsin kielellä.

Lisätietoja: ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Nina Kaipio, puh. 040 197 4572.