ESLU ja muut Liikunnan aluejärjestöt tukevat kaupunkeja/kuntia toteuttamaan Seurafoorumeita. Seurafoorumeissa kaupungin/kunnan liikuntaväki ja seuratoimijat voivat kohdata toisiaan ja käsitellä yhdessä ajankohtaisia aiheita. Tarkoituksena on kehittää paikallista liikunta- ja urheiluelämää avoimessa vuoropuhelussa.

Seurafoorumeissa tavoitteena on paikallisen liikunta- ja urheilukulttuurin vahvistaminen, yhteistyön lisääminen ja kehittäminen, tiedon jakaminen sekä toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen.

ESLU voi tukea kaupunkia/kuntaa mm. toiminnan käynnistämisessä ja organisoimisessa sekä toimia asiantuntijakumppanina tilaisuuksien sisällöissä. Seurafoorumeille rakennetaan yhteistyössä toimintatavat ja pelisäännöt, mitkä räätälöidään aina kaupunki-/kuntakohtaisesti. Seurafoorumi kokoontuu säännöllisesti – vähintään vuosittain ja se on seuroille maksuton tilaisuus.

Seurafoorumikulttuurin käynnistäminen ja vakiinnuttaminen

  • Toiminnan aloittaminen
  • Yhteinen linjaus yhteistyölle ja pelisääntöjen luominen
  • Kaupungin/kunnan ja seurojen tarpeiden kartoitus
  • Käytännön tuki tilaisuuden järjestelyissä
  • Asiantuntijuutta sisältöihin
  • Toiminnan vakiinnuttaminen ja seuranta

Seuran ja kunnan välisen yhteistyön kehittäminen

  • Liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen paikallisesti
  • Liikuntakulttuurin yleissuunnittelu
  • Yhteiset toiminnat ja suunnittelu tehostuu
  • Vuorovaikutus ja kumppanuudet liikuntaseurojen ja kaupungin/kunnan välillä