Valikko 4 / 2022
Neljä kuvitettua hahmoa eri liikuntavälineiden kanssa ja Liito-hankkeen logo

Päivitetty Liito-opas valmistunut

Liito-opas on tarkoitettu työvälineeksi ja ajatusten herättäjäksi valmentajille sekä ohjaajille. Erityistä tukea tarvitsevien lasten kohtaamiseen on koottu tietopaketti; miten ADHD, autismikirjo tai oppimisvaikeudet voivat näyttäytyä harrastustoiminnassa. Oppaassa on myös käytännön vinkkejä ohjaustyöhön.

Oppaasta on rajattu pois muut toimintarajoitteet ja vammaryhmät. Siinä ei käsitellä tilojen esteettömyyttä tai avustajan kanssa liikkumista. Nyt on valmistunut vuonna 2020 ilmestyneen Liito-oppaan päivitetty versio. Uutta tässä oppaassa ovat luvut ”Liito-mallinnus: Keinoja erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjaamiseen” ja ”Osallisuuden edistäminen virtuaalitodellisuuden avulla”.

Valmentajien ansiosta moni lapsi saa liikkumisen iloa ja ryhmään kuulumisen hyvää fiilistä. Valmentajien ansiosta lapset oppivat taitoja, joista heille on iloa lopun elämää. Jokaisella lapsella on oikeus harrastaa ja kokea liikunnan iloa.

Lapsi tarvitsee:

  1. Kannustusta ja oikein toimimisen huomaamista, jotta hän voi uskoa itseensä ja siihen, että oppii asioita. Moitteista tai kokonaan huomiotta jättämisestä lapselle voi tulla sellainen olo, että hän ei koskaan opi, joten miksi edes yrittää. Siksi on tärkeää, että valmentaja ottaa käyttöönsä kannustussilmälasit, joilla huomaa kaiken pienenkin hyvän, melkein-onnistumiset ja yrittämisen. Valmentajan tulee ottaa käyttöönsä myös hyvän huomaamisen suurennuslasi, jolla suurentaa lapselle hänen pieniä onnistumisiaan, ja jonka läpi he voivat yhdessä pysähtyä niitä katsomaan ja ihastelemaan.
     
  2. Tukea, jotta voi vaikeissakin tilanteissa oppia toimimaan oikein. Jos lapsi (tai vanhempi tai valmentaja) kuulee jatkuvasti tekevänsä väärin, tulee lannistunut ja ärsyyntynyt olo. Voi myös tulla vihaiseksi hänelle, joka ”valittaa”. Sen sijaan kannattaa muuttaa harjoitteen vaikeus oppimistavoitteeksi. Jos ei vielä osaa olla tönimättä toisia, voi yhdessä määritelty tavoite olla kulkeminen niin, ettei osu toisiin. Kun lapsi innostuu harjoittelemaan uutta taitoa ja saa siihen kannustusta, hänen mielensä virittyy oppimiseen ja onnistumiseen, poispäin vaikeudesta.
     
  3. Joustavuutta ja pelisilmää valmentajalta. Lapsi tarvitsee aikaa ja ymmärrystä opetellessaan uusia taitoja ja yhdessä tekemistä. Ehkä myös muut ryhmässä voivat oppia jotakin siitä, että olemme erilaisia ja meillä on erilaisia tarpeita ja toimintatapoja. Jokaisella on oikeus harrastaa liikuntaa ja kuulua ryhmään. Esimerkkinä voidaan mainita vammaisurheilusta Special Olympics Unified toiminnasta ns. partneri-pelaajan rooli. Unified-joukkuelajeissa vammaiset ja vammattomat pelaavat samassa joukkueessa. Vammattomia urheilijoita kutsutaan partnereiksi. Partneri luo pelipaikkoja tukea tarvitsevalle pelaajalle, jolloin pelaaja saa enemmän onnistumisen kokemuksia.

Opas löytyy Liito-hankkeen verkkosivuilta huhtikuun 2022 loppuun asti. Tutustu oppaaseen (pdf).  Sen jälkeen oppaan löytää hankkeen toteuttajatahojen verkkosivuilta.

Teksti: Mari Ruuth, erityisasiantuntija, Kuntoutussäätiö
Kuva: Vilna Luoma


Liike jatkuu – tieto tukee (Liito) -hankkeessa edistetään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten (oppimisvaikeudet, autismin kirjo, asperger) osallisuutta lisäämällä heidän harrastusmahdollisuuksiaan. Yhteishanketta toteuttavat Kuntoutussäätiö, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO) ja Autismiyhdistys PAUT ry ajalla 11/2018–4/2022. Rahoittajana on Helsingin kaupunki, ja hanke on osa Helsinki Liikkuu -ohjelmaa.