10.2.2020

Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on alettu toteuttaa liikkuvampia opiskelupäiviä. Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelukykyä, opiskelijan työkykyä. Toiminta on jatkumoa jo pidempään peruskouluissa toteutetusta Liikkuva koulu -toiminnasta. Mukaan Liikkuva opiskelu -ohjelmaan voivat maksutta rekisteröityä kaikki lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ja siihen on mahdollista hakea myös kehittämisavustusta.

Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä voi sisältää taukoja, taukojumppaa, toiminnallisia opiskelumenetelmiä tai vaikka mahdollisuuden hyödyntää oppilaitoksen liikuntatiloja päivän aikana. Jokainen oppilaitos voi lisätä aktiivisuutta omilla tavoillaan ja omista lähtökohdistaan. Opettajien ja oppilaiden yhteisellä suunnittelulla löytyvät sopivimmat ideat toteutettaviksi. Yhteinen suunnittelu ja yhdessä tekeminen kasvattavat samalla yhteisöllisyyttä.

Liikkuva opiskelu -työpajalla ideat jakoon

Liikunnan aluejärjestöt kautta koko Suomen toteuttavat lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten henkilökunnalle ja opiskelijoille Liikkuva opiskelu -työpajaa, jossa jaetaan ideoita, vinkkejä ja kokemuksia sekä mietitään oman oppilaitoksen toiminnan kehittämistä.

Pohjois-Savossa Leppävirran lukion opettajat kokoontuivat tammikuun puolivälissä omaan Liikkuva opiskelu -työpajaan pohtimaan oppilaitoksen toimintaa. Lukiossa on kannustettu oppilaita aktiivisempaan opiskelupäivään muun muassa hankkimalla suuren suosion saavuttanut biljardipöytä ja sulkapallomailoja sekä avaamalla liikuntasalin tilat mailojen hyödyntämiseen. Luokkiin on hankittu jumppakeppejä ja oppilaita on koulutettu liikuntatutoreiksi.

Leppävirran lukion saksan kielen opettaja ja Liikkuva opiskelu -yhteyshenkilö Tuulikki Böhmisch kertoo koulutuskuulumisia.

- Koulutuksessa jaoimme kokemuksia ja vinkkejä omista toimistamme tunneilla. Tämä laajensi ideoiden valikoimaa kaikilla opettajilla, tiivistää Böhmisch päivän antia.

Lukion kaikille luokka-asteille on koulutettu liikuntatutoreita innostamaan muita oppilaita liikkeelle.

- Meillä on sovittu, että liikuntatutorit vetävät tunnilla esim. taukojumpan. Aina ei opettaja muista antaa tätä aikaa, eivätkä tutorit välttämättä itse rohkene sitä pyytää, kertoo Böhmisch kokemuksia. Työpaja oli hyvä muistutus opettajille hyödyntää liikuntatutoreita ja muistaa tarjota hetki tähän toimintaan. Näiden toimintamallien oppiminen vie meiltä opettajiltakin aikansa, hän jatkaa.

Toiminnalliset opiskelumenetelmät ovat opettajilla hallussa. Aina niitä ei kuitenkaan muisteta käyttää.

- Oman opetuksen lomassa käytän toisinaan toiminnallisia opetusmenetelmiä. Kyllä itsekin välillä havahtuu siihen, että enpä ole muistanut tätä. Toisessa yhteydessä meillä on käytössä vinkkipankki. Samaa ideaa voisi hyödyntää liikunnassakin! Luokissa on hyödynnettäviä välineitä, esimerkiksi jumppakeppejä, ne nähdessä pitäisi havahtua myös käyttämään niitä, pohti Böhmisch jatkoa.

Nykytilan arvioinnilla tieto - Missä ollaan nyt?

Oppilaitoksen lähtötilanteen kartoitukseen sekä kehityksen seurantaan Liikkuva opiskelu
-ohjelmassa on kehitetty Nykytilan arviointi oppilaitoksille -työkalu, jolla oppilaitokset arvioivat oman toimintakulttuurinsa tilaa liikkumisen näkökulmasta.

Oppilaitokset voivat hyödyntää työkalua niin alkutilanteen kartoitukseen kuin seurannassa. Se auttaa valitsemaan oikeat kehittämiskohteet ja seuraamaan toiminnan kehittymistä. Maksuton työkalu on kaikkien rekisteröityneiden oppilaitosten käytettävissä.

Liikkuva opiskelu -avustukset vuonna 2020

Liikkuva opiskelu -avustusten haku on käynnistynyt 31.1.2020. Kehittämisavustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Avustuksella tuetaan Liikkuva opiskelu -ohjelman toimeenpanoa.

Avustusta voivat hakea lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista. Hakuaika päättyy 6.3.2020 klo 16.15. Lisätietoja ja hakuohjeet opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta.

ESLU tukee oppilaitoksia Liikkuva opiskelu -ohjelman toteuttamisessa. Kysy maksuttomia Liikkuva opiskelu -työpajoja ESLUn lasten ja nuorten liikkunnan kehittäjä Sari Lähdesmäeltä, puh. 040 544 7771.

Teksti: Sonja Kössi-Jormanainen
Kuvat: Liikunnan aluejärjestöt/Joona-Pekka Hirvonen