20.4.2021

Liikunnan 15 aluejärjestöä jakavat saamansa miljoona euroa avustuksina edelleen urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin. ESLUn alueelle myönnettiin 132 000 euroa harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen.

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi ESLU tukee nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.5.–30.9.2021. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15–29-vuotiaat.

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai -palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö.

Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen.

Liikunnan aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että

  • lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi, 5–6 tuntia/työpäivä, max. 30 tuntia/viikko
  • palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut
  • samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää

Täytä hakemus hakulomakkeella 5.5.2021 klo 23.59 mennessä tästä. Päätökset ilmoitetaan viikolla 20.

Valinnan jälkeen ilmoitamme päätöksestä seuran yhteyshenkilölle. Avustus vaatii delegointisopimusta ja raportointia. Avustuksen käytöstä on tehtävä avustus- ja tiliselvitys 15.10.2021 mennessä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:lle.

Edellytämme seuroilta ESLUn Seura nuoren työnantajana -koulutukseen 24.5.2021 osallistumista. Lisäksi suosittelemme ohjaajille ESLUn Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -ohjaajakoulutusta.

Avustukseen liittyvät ehdot löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Lisätietoja: ESLU, taloussihteeri, Stina Koivisto, puh. 045 232 0110