12.8.2020

Liikunnan aluejärjestöjen lasten liikunnan ja varhaiskasvatuksen asiantuntijat ovat aktiivisesti lisäämässä alle kouluikäisten lasten fyysistä aktiivisuutta ja kehittämässä aktiivisempaa varhaiskasvatuspäivää yhteistyössä kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä muiden alle kouluikäisten liikuntaa edistävien tahojen kanssa. Aluejärjestöt tarjoavat tukea liikunnallisemman toimintakulttuurin muutostyöhön sparrausten, verkostotilaisuuksien, koulutusten sekä seminaarien avulla.

Tahtotila on, että toimenpiteet vakiintuisivat ja juurtuisivat osaksi arkea.

- Muutostyössä kannustamme kuntia tekemään yhteistyötä yli hallintorajojen. Työssä auttaa esimerkiksi Nykytilan arviointi -työkalu, joka on loistava apu sekä kunnalle että yksiköille. Tulosten pohjalta yksiköt saavat helposti käsityksen liikkumisen nykytilastaan ja kunnat voivat hyödyntää saatuja tuloksia kehittämistyön suunnittelussa ja seurannassa, kertoo Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUn Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hankkeen asiantuntija Virpi Katajarinne.

Koulutus kehittää työyhteisön ja työntekijöiden osaamista lasten liikuttajina ja aktiivisen elämäntavan ohjaajina

Arkiliikunnalla ja liikkumisen mahdollistavilla käytännöillä on suuri merkitys fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumiseen. Lapsen maailmassa aikuinen mahdollistaa tai estää lapsen aktiivisuuden. Päiväkodin johtaja on avainasemassa lasten liikunnan lisäämisessä ja toimintakulttuurin muutos on muutoksen johtamista.

Liikunnan aluejärjestöjen yhteisessä Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hankkeessa halutaan tukea ja vahvistaa liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista ja jatkuvuutta varhaiskasvatuksessa.

- Johdon tukea tarvitaan, jotta liikunnallinen toimintatapa saadaan levitettyä ja juurrutettua koko varhaiskasvatukseen. Tänä vuonna maksuton Johtajan työpaja tarjoaa apua tähän haasteeseen. Ottakaa rohkeasti yhteyttä paikallisen Liikunnan aluejärjestön varhaiskasvatuksen asiantuntijaan ja kysykää lisätietoja.

Aluejärjestöjen koulutukset tarjoavat varhaiskasvatuksen henkilöstölle välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen ja oman työn kehittämiseen VASUn sekä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta.

Syksyllä aluejärjestöt tarjoavat Pienten askelten perehdytys -koulutuksen veloituksetta. Koulutuksessa tutustutaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa ohjaavaan pienten askelten menetelmään ja sen tausta-ajatuksiin.

- Nyt kannattaa lähteä mukaan Liikkuva varhaiskasvatus kehittämistyöhön. Syksy on hyvää aikaa kehittää omaa toimintaa ja myös palata mahdollisiin kehittämisen kohteisiin. Minkä pienen asian voisi tänä syksynä muuttaa? kyselee Katajarinne.

Tutustu ESLUn varhaiskasvatukseen suunnattuihin koulutuksiin.

Lisätietoja: Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanke, asiantuntija, Virpi Katajarinne, puh. 040 717 0792

Teksti: Minttu Koivumäki, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU
Kuva: Liikunnan aluejärjestöt / Tero Takalo-Eskola