Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan avustusten hakujärjestelmä

Valtio tukee aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä kehittämismäärärahojen avulla. Hakijatahosta riippuen tukea voi hakea opetus- ja kulttuuriministeriöstä valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille sekä AVI-keskuksista kuntahankkeille.

Hae tukea opetus- ja kulttuuriministeriöstä valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille.

Hae tukea AVI-keskuksista kuntahankkeille.