Päättyneet hankkeet

Sports Club for Health

Urheiluseuroilla on tärkeä tehtävä liikunnallisen elämäntavan edistämisessä. Yhteiskunnallisen keskustelun ja liikuntatottumusten muutosten myötä harraste- ja terveysliikunnan arvostus on kasvanut. Harraste- ja terveysliikunnan sekä kilpailutoiminnan vastakkainasettelu on turhaa, koska molempia tarvitaan ja niitä voidaan edistää samassa seurassa. Parhaimmillaan ne myös tukevat toinen toisiaan. Toki on syytä huolehtia siitä, että seuralla on selkeät strategiset linjaukset sekä riittävästi osaavia toimijoita, puitteet ja resursseja toiminnan toteuttamiseen laadukkaasti ja vetovoimaisesti.

Olympiakomitean hallinnoiman SCfH-hankeen (1/2015-6/2017) tavoitteena oli kehittää ja tuoda käytäntöön uusia toimintamalleja ja kerätä työkalupakki urheiluseurojen käyttöön terveysliikunnan kehittämiseksi sekä toteuttamiseksi. Työhön osallistui edustajia yhdeksästä eri EU-maasta ja mukana oli asiantuntijoita liikunnan aluejärjestöistä, lajiliitoista, yliopistoista sekä kansainvälisistä urheiluorganisaatioista. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu osallistui hankkeeseen kumppani- ja asiantuntijaroolissa. ESLUn lisäksi Suomesta hankkeessa olivat mukana Uimaliitto, Voimisteluliitto, Ratsastajainliitto, Nyrkkeilyliitto, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu, Jyväskylän Yliopisto sekä Turun Yliopisto.

Sports Club for Health -periaatteiden levittämistyötä jatketaan edelleen myös tulevissa hankkeissa. Sports Club for Health -hankkeen verkkosivuilta löytyy paljon tietoa ja työkaluja päättäjille, lajiliitoille/aluejärjestöille ja urheiluseuroille terveyttävä edistävän liikunnan toteuttamiseen.

Sports Club for Health valittiin Erasmus+ menestystarinaksi. Lue uutinen tästä.