Harrastusviikko

Valtakunnallista harrastusviikkoa vietetään kouluissa 7.-13.9.2020. Viikon idea on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastustoimintaa. Harrastusviikolla koulut avaavat ovensa eri harrastusjärjestöille, jotka voivat esitellä toimintaansa oppilaille.

Koulut – ilmoittautukaa harrastusviikon järjestäjiksi

Koulut voivat ilmoittautua harrastusviikon järjestäjäksi Olympiakomitean harrastusviikko-sivustoilla. On tärkeää, että ilmoittautuminen tehdään sillä näin paikalliset järjestöt löytävät lähikoulunsa.

Harrastusviikkoa voidaan viettää viikon pituisena tai ilta- ja viikonlopputilaisuutena vanhempien mukaan saamiseksi. Järjestöjen järjestämien pisteiden lisäksi koulut voivat myös itse suunnitella viikolle omaa ohjelmaa hyödyntämällä suunnittelussa ja toteutuksessa oppilaiden osaamista ja osallisuutta.

ESLU ja muut Liikunnan aluejärjestöt auttavat kouluja tapahtuman ideoimisessa ja yhteyksien luomisessa erityisesti paikallisiin urheiluseuroihin.

Harrastusviikon materiaaleja voi ladata Olympiakomitean sivuilta.

Seurat ja järjestöt mukaan harrastusviikolle

Olympiakomitean harrastusviikko-sivuilta löydät mukaan ilmoittautuneet koulut yhteyshenkilöineen sekä ajankohdan, milloin koulu viettää harrastusviikkoa. Järjestäviin tahoihin kannattaa olla yhteydessä ja ideoida, miten omaa toimintaa voi tulla esittelemään koululle.

Toimintaa voidaan järjestää esimerkiksi helposti lähestyttävällä toimintapisteellä, johon jokainen oppilas tuntee olevansa tervetullut. Tapahtumapisteellä voi olla muun muassa pajoja, kilpailuja, lajikokeilua tai pelejä.

Tapahtumaan kannustavat mukaan OKM, OPH, Koulussa harrastamisen verkosto ja muut valtakunnalliset harrastustoimintaa toteuttavat järjestöt. Koulussa harrastamisen verkostossa ovat mukana: Kehittämiskeskus Opinkirjo, Koululiikuntaliitto, ESLU ja muuta Liikunnan aluejärjestöt, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nuori Kirkko, Suomen 4H liitto, Suomen Nuorisoseurat, Suomen Olympiakomitea, Suomen Partiolaiset, Suomen Vanhempainliitto.


Harrastustoimintaa toteuttavat järjestöt ovat muodostaneet yhteistyöverkoston, jonka tavoitteena on edistää koululaisten harrastamisen mahdollisuuksia – ennen kaikkea koulupäivän yhteydessä. Verkoston yhteisenä tahtotilana on tarjota kaikille lapsille mahdollisuus osallistua mielekkääseen, laadukkaaseen ja ryhmässä tapahtuvaan harrastamiseen koulupäivän yhteydessä monialaisen yhteistyön avulla. Tahtotilan toteutuminen edellyttää monipuolista tarjontaa oppilaiden toiveita kuunnellen.