Valtakunnallista harrastusviikkoa vietetään 2.–6.11.2020. Viikon idea on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastustoimintaa.

Harrastusviikko 2020

Marraskuun 2020 Harrastusviikko järjestetään pääosin virtuaalisesti. Viikon aikana tuodaan esiin kouluissa jo olevaa harrastustoimintaa ja kuullaan oppilaita heidän harrastustoiveistaan. Luvassa on paljon tekemistä, lajiesityksiä ja trailereita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on koonnut yhdessä harrastusverkoston kanssa virtuaalisen harrastusviikkoalustan lokakuussa 2020. Tutustu Harrastusviikon verkkosivuihin. Linkkien kautta lapset ja nuoret perheineen voivat tutustua erilaisiin harrastuksiin virtuaalisesti.

Virtuaalinen harrastusviikko pyöräytetään käyntiin maanantaina 2.11.2020 ministeri Annika Saarikon toimesta. Viikon aikana esitellään harrastusten lisäksi lasten ja nuorten Suomalaista harrastamisen mallia ja siihen liittyvää pilottia.

Perjantaina 6.11. järjestetään harrastusverkoston organisoima lasten kuulemiseen liittyvä webinaari. Lisätietoja ja tilaisuuten ilmoittautuminen.

Seurat ja järjestöt mukaan harrastusviikolle

Moni lapsi ja nuori on vailla harrastusta ja joskus harrastaminen päättyy lapsen tai nuoren omista toiveista huolimatta. Harrastusviikko on yhdistyksille loistava tilaisuus kutsua lapset ja nuoret tutustumaan toimintaan – tarjota maistiainen – ja kertoa myös, miten kokeilun jälkeen harrastusta voi jatkaa, jos innostus syttyy.

 

Olympiakomitean sivuille on poimittu aiempien vuosien ideoita harrastusviikon toteutuksista, joita kannattaa suunnittelussa hyödyntää.

Harrastusviikko nuorten oma idea

Idea Harrastusviikosta lähti alunperin nuorten toiveesta saada paikkakunnan harrastusmahdollisuudet omalle koululle tai sen lähistöön kokeiltavaksi. Vuosina 2018 ja 2019 kouluja kannustettiin avaamaan ovensa eri harrastusjärjestöille siten, että yhdistykset lähtivät viikon aikana kouluille esittelemään toimintaa oppilaille. Kouluilla järjestettiin myös ilta- tai viikonlopputilaisuuksia vanhempien mukaan saamiseksi. Osa kouluista toteutti itse omaa ohjelmaa hyödyntämällä oppilaiden osaamista ja osallisuutta.

 

Tapahtumaan kannustavat mukaan OKM, OPH, Koulussa harrastamisen verkosto ja muut valtakunnalliset harrastustoimintaa toteuttavat järjestöt. Koulussa harrastamisen verkostossa ovat mukana: Kehittämiskeskus Opinkirjo, Koululiikuntaliitto, ESLU ja muuta Liikunnan aluejärjestöt, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nuori Kirkko, Suomen 4H liitto, Suomen Nuorisoseurat, Suomen Olympiakomitea, Suomen Partiolaiset, Suomen Vanhempainliitto.


Harrastustoimintaa toteuttavat järjestöt ovat muodostaneet yhteistyöverkoston, jonka tavoitteena on edistää koululaisten harrastamisen mahdollisuuksia – ennen kaikkea koulupäivän yhteydessä. Verkoston yhteisenä tahtotilana on tarjota kaikille lapsille mahdollisuus osallistua mielekkääseen, laadukkaaseen ja ryhmässä tapahtuvaan harrastamiseen koulupäivän yhteydessä monialaisen yhteistyön avulla. Tahtotilan toteutuminen edellyttää monipuolista tarjontaa oppilaiden toiveita kuunnellen.