Vuonna 2021 valtakunnallista harrastusviikkoa vietettiin 2.–6.11.2020. Viikon idea on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastustoimintaa.

Harrastusviikko 2020

Marraskuun 2020 Harrastusviikko järjestettiin pääosin virtuaalisesti. Viikon aikana tuotiin esiin kouluissa jo olevaa harrastustoimintaa ja kuultiin oppilaita heidän harrastustoiveistaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö oli koonnut yhdessä harrastusverkoston kanssa virtuaalisen harrastusviikkoalustan. Tutustu Harrastusviikon verkkosivuihin. Linkkien kautta lapset ja nuoret perheineen pystyivät tutustumaan erilaisiin harrastuksiin virtuaalisesti.

Virtuaalinen harrastusviikko pyöräytettiin käyntiin maanantaina 2.11.2020 ministeri Annika Saarikon toimesta. Viikon aikana esiteltiin harrastusten lisäksi lasten ja nuorten Suomalaista harrastamisen mallia ja siihen liittyvää pilottia.

Seurat ja järjestöt mukaan harrastusviikolle

Moni lapsi ja nuori on vailla harrastusta ja joskus harrastaminen päättyy lapsen tai nuoren omista toiveista huolimatta. Harrastusviikko on yhdistyksille loistava tilaisuus kutsua lapset ja nuoret tutustumaan toimintaan – tarjota maistiainen – ja kertoa myös, miten kokeilun jälkeen harrastusta voi jatkaa, jos innostus syttyy.

 

Olympiakomitean sivuille on poimittu aiempien vuosien ideoita harrastusviikon toteutuksista, joita kannattaa suunnittelussa hyödyntää.

Harrastusviikko nuorten oma idea

Idea Harrastusviikosta lähti alunperin nuorten toiveesta saada paikkakunnan harrastusmahdollisuudet omalle koululle tai sen lähistöön kokeiltavaksi. Vuosina 2018 ja 2019 kouluja kannustettiin avaamaan ovensa eri harrastusjärjestöille siten, että yhdistykset lähtivät viikon aikana kouluille esittelemään toimintaa oppilaille. Kouluilla järjestettiin myös ilta- tai viikonlopputilaisuuksia vanhempien mukaan saamiseksi. Osa kouluista toteutti itse omaa ohjelmaa hyödyntämällä oppilaiden osaamista ja osallisuutta.

 

Tapahtumaan kannustavat mukaan OKM, OPH, Koulussa harrastamisen verkosto ja muut valtakunnalliset harrastustoimintaa toteuttavat järjestöt. Koulussa harrastamisen verkostossa ovat mukana: Kehittämiskeskus Opinkirjo, Koululiikuntaliitto, ESLU ja muuta Liikunnan aluejärjestöt, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nuori Kirkko, Suomen 4H liitto, Suomen Nuorisoseurat, Suomen Olympiakomitea, Suomen Partiolaiset, Suomen Vanhempainliitto.


Harrastustoimintaa toteuttavat järjestöt ovat muodostaneet yhteistyöverkoston, jonka tavoitteena on edistää koululaisten harrastamisen mahdollisuuksia – ennen kaikkea koulupäivän yhteydessä. Verkoston yhteisenä tahtotilana on tarjota kaikille lapsille mahdollisuus osallistua mielekkääseen, laadukkaaseen ja ryhmässä tapahtuvaan harrastamiseen koulupäivän yhteydessä monialaisen yhteistyön avulla. Tahtotilan toteutuminen edellyttää monipuolista tarjontaa oppilaiden toiveita kuunnellen.