Verkoston tarkoituksena on nuorten mielipiteiden, vaikuttamismahdollisuuksien, hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen liikunta- ja urheiluseurojen arjessa. Nuorten kädenjälki halutaan näkyviin koko ESLUn toiminnan kehittämisessä ja toteutuksessa – myös ESLUn somekanavissa.

Kiitos kaikille vuoden 2022 Nuorten vaikkuttajaverkostoon hakeneille. Etenemme asiassa toukokuun aikana.

Miksi mukaan?

Verkosto sinulle, joka olet kiinnostunut ESLUn seuratoiminnasta. Voit olla vaikuttajapolkusi alkupäässä tai jo kokemusta saanut muutoksen tekijä. Pitkää kokemusta teemojen parissa tai urheiluseuratoiminnan jäsenyyttä ei tarvitse olla, kunhan sinulla on intoa ja kiinnostusta. Voi olla myös mukana esimerkiksi seurasi hallituksessa tai kiinnostunut seurassa toimimisesta.

Syitä lähteä mukaan:

  • Toimimalla ryhmässä saat näköalapaikan liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan, kokemusta tulevaisuuden varalle työelämään sekä todistuksen, jonka voit liittää opiskelu- ja työhakemuksiisi.
  • Pääset mukaan innostavaan ja monipuoliseen porukkaan, mahdollisuudet vaikuttaa ja kehittyä osaajana liikunnan ja urheilun parissa.
  • Saat arvokkaita uusia kontakteja ja tärkeitä verkostoja jatkoon.
  • Opit vaikuttamistyön monia keinoja ja pääset ilmaisemaan itseäsi mm. ESLUn viestinnässä.
  • Pääset tutustumaan liikunnan ja urheilun organisaatioihin, päätöksenteon rakenteisiin ja taustoihin.
  • Saat välineitä vaikuttaa yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen.

Verkoston kokoonpano ja toiminta

Verkoston tavoitteena on kehittää nuorten asemaa seuratoiminnan parissa. Verkosto kehittää nuorten osallisuuden ja kuulemisen tapoja sekä luo uusia toimintamuotoja seuratoiminnan arkeen.

Tarkemmat tavoitteet ja toiminnan sisällön verkostoon valitut nuoret suunnittelevat ja toteuttavat itse. Toiveissa on muun muassa nuorten osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen sekä monipuolistaminen seuratoiminnassa sekä nuorten näkemyksien saaminen heitä koskettaviin ESLUn hankkeisiin, tapahtumiin, viestintään ja materiaaleihin. Korostamme yhdessäolon merkitystä ja yhteisöllisyyden luomista. Tarkoituksena on jakaa kokemuksia ja samalla luoda nuorten näkökulmasta uutta konkreettista toimintaa, josta hyötyvät alueen liikunta- ja urheiluseurat.

Verkosto kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa etäyhteydellä. Lisäksi verkosto osallistuu ESLUn erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin pääkaupunkiseudulla. Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat mahdolliset matka- ja majoituskulut korvataan.

Vaikuttajaverkoston tapaamisissa vierailevat myös eri alojen asiantuntijat, ja verkosto saa säännöllisesti koulutusta ja ohjausta eri teemoissa.