18.6.2018

VESOTE-hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan antamaa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottavat liikkumista, ravitsemusta ja unta. Lopullisena hankkeen päämääränä on, että suomalaiset voisivat paremmin. Hankkeen aikana järjestetään ilmaista koulutusta järjestötoimijoille, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikunnan ammattilaisille, esimerkiksi urheiluseuroille.

VESOTE-hankkeen puitteissa järjestettiin keväällä 2018 verkkokoulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena oli syventää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan osaamista elintapojen puheeksi ottamisessa sekä asiakkaan tukemisessa terveellisten elintapojen osalta. Koulutuskokonaisuus järjestettiin verkkokoulutuksina sekä lähikoulutuspäivinä. Koulutuksen päätöstapahtumat järjestettiin ESLUn toimesta Helsingin Biomedicumissa 12.–13.6.2018. Päivien aikana pohdittiin muun muassa liikkumisen ja hyvinvoinnista huolehtimisen motivaatiotekijöitä, liikuntaodotuksia sekä elintapaohjausta osana asiakkaiden hoitopolkua.

”Liikunnan lähikoulutuspäivät toivat terveydenhuollon ja liikuntaneuvonnan ammattilaiset yhteen pohtimaan elintapaohjauksen roolia osana ennaltaehkäisevää ja toimivaa terveydenhuoltoa. Osallistujilta saadun palautteen perusteella dialogia ja toimijoiden välistä yhteistyötä tulee tiivistää tulevaisuudessa entisestään. Tällä hetkellä esimerkiksi terveydenhuollon toimihenkilöillä ei aina ole riittävästi tietoa oman kuntansa liikuntaneuvontatarjonnasta. Lisäksi kolmannen sektorin kokemusta ja osaamista tulisi hyödyntää enemmän”, kertoo ESLUn kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama.

Tilaisuudessa psykologi Satu Lähteenkorva nosti puheenvuorossaan esille myös liikkumisen motivaatiotekijöihin liittyviä kysymyksiä. Lähteenkorvan mukaan ihmisille yksi merkityksellisimmistä motivaatiotekijöistä on yhteenkuuluvuuden tunne.

”Yhteisöllisyys on urheiluseurojen suuri vahvuus, jota tulisi hyödyntää enemmän myös aikuisliikunnan saralla. Etelä-Suomen noin 3000 urheiluseuran kattava lajivalikoima tarjoaa mielekästä toimintaa erilaisille liikkujille. Seuratoiminnan yhteisöllisyys ei rajoitu ainoastaan liikkumiseen, vaan seurat tarjoavat yhteenkuuluvuuden tunnetta myös muuten toiminnassa mukana oleville, kuten vanhemmille, joukkueenjohtajille ja valmentajille. Seurojen tulisikin aktivoitua tarjoamaan palveluita myös aikuisliikkujille, jotka omaavat seurojen näkökulmasta huikean potentiaalin jäseninä, tulonlähteinä sekä aktiivisina seuratoimijoina", kertoo Palkama. 

Elintapaohjauskoulutusta on tarjolla myös syksyllä 2018. Koulutus koostuu verkko-opinnoista Optima-alustalla sekä kolmesta lähipäivästä. Lähipäivät vahvistavat verkkokoulutuksen teemoja sekä tukevat oman työn kehittämistä. Verkkokoulutukset ovat laajuudeltaan noin 10–15 tuntia / kokonaisuus ja lähipäivät ovat kokopäiväkoulutusta. Koulutuksesta saa UKK-instituutin myöntämän todistuksen. Suositamme kaikkien koulutusosioiden suorittamista, mutta halutessaan on mahdollista osallistua vain yksittäisiin
osioihin. Koulutuksiin voivat osallistua HUS:n alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja järjestöjen toimijat. Koulutus on maksuton.

 

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen täältä.

Viimeiset ilmoittautumispäivät:

  • Uniterveyden koulutusosio (6.8.-14.9.2018) 27.7.2018
  • Ravitsemuksen koulutusosio (17.9.-26.10.2018) 7.9.2018
  • Liikunnan koulutusosio (29.10.-7.12.2018) 19.10.2018
  • Lääkäreiden verkkokoulutus – paketti on laajuudeltaan muita verkkokoulutuksia kapeampi. Verkkokoulutus starttaa syyskuussa, tarkempi aikataulu ilmoitetaan kesän aikana


Lisätiedot: VESOTE-hankkeen suunnittelija Henna Hämäläinen, henna-leena.hamalainen@hus.fi, puh. 040 839 4366

VESOTE – vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti – hanke on yksi STM:n rahoittamista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta – kärkihankkeista (2017–2018).