16.6.2021

Vastuullinen toiminta on koko liikunnan ja urheilun edellytys. Eettisen ja vastuullisen toiminnan kautta varmistamme liikunta- ja urheiluseurojen elinvoimaisuuden nyt ja tulevaisuudessa.

Seuratoiminta pohjautuu arvoille ja arvopohdintaa on hyvä käydä läpi säännöllisesti koko seuran voimin. Vastuullisuustyössä jokaisen panos on merkittävä, myös seuran jäsenten. Yhteisistä asioista ja arvoista keskusteleminen liittää yhteen, luo yhteenkuuluvuutta ja vie asioita eteenpäin.

- Hyvässä ja vastuullisessa seurassa on positiivinen ja avoin ilmapiiri. Vastuullisuus urheiluseurassa tarkoittaa myös päätöksenteon avoimuutta, hyvää hallintoa kautta linjan, osallistavaa ja herkällä korvalla jäsenistön toiveiden huomioimista sekä osaamisen kehittämistä ja ylläpitoa. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua ja harrastaa turvallisesti ja kestävästi sekä olla mukana vaikuttamassa yhteisiin asioihin. Monimuotoinen seura huomioi ja arvostaa erilaisuutta, toteaa ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Nina Kaipio.

Kaipio pitää tärkeänä myös oman lähtötilanteen tunnistamisen. Hän kannustaa pohtimaan seuroissa muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mitä osaamme ja mitä ilmiöitä tunnistamme? Kenelle toimintamme on tarkoitettu, kenet se ehkä rajaa ulkopuolelle. Miten viestimme, minkälaisin sanoin ja kuvin? Entä nostammeko esille erilaisia tapoja harrastaa ja olla mukana? Mitä mahdollisia esteitä osallistumiselle voi olla, miten niitä käsitellään? Entä miten hyvää ilmapiiriä työstetään yhdessä?

Lisäksi on hyvä ymmärtää oman toiminnan ympäristövaikutukset ja miettiä kestäviä ratkaisuja muun muassa kilpailujen, tapahtumien, varusteiden, kulkutapojen ja hankintojen osalta.

Monimuotoisuutta ja tasa-arvoa arvostavan kulttuurin kehittäminen vaatii panostusta

Haluamme omalla toiminnallamme ja esimerkillämme kannustaa jäseniämme ja kaikkia liikunta- ja urheiluseuroja kehittämään toimintaansa eettisesti ja vastuullisesti. Kuluvan vuoden aikana päivitämme myös omaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa osana vastuullisuusohjelman työstämistä.

ESLU sparraa ja tukee seuroja myös vastuullisuusteemojen näkökulmasta. Teemme tarvittaessa seurakäyntejä, räätälöityjä koulutuksia koko seuralle, hallitukselle tai pienryhmille.

- Syksyn tulevissa koulutuksissa käsittelemme vastuullisuusteemaa myös eri näkökulmista, kertoo Kaipio ja toivottaa kaikki tervetulleiksi mukaan tilaisuuksiin.